Rioleringswerk Radioweg

In het deel van de Radioweg waar nu geen riolering ligt, worden rioleringswerken uitgevoerd met afkoppeling van de bestaande woningen.

Half februari 2020 zou de aannemer met enkele voorbereidende werken beginnen. Door de coronasituatie is de planning gewijzigd. Wat er ondertussen ondernomen is en wat op komst is vindt u onderstaand.

Hoe gaan we te werk?

  • Er zijn proefsleuven gegraven om de juiste ligging van de nutsleidingen te verifiëren.
  • De nutmaatschappijen hebben door de coronasituatie een hele tijd niet kunnen werken. Hun werken beginnen midden augustus 2020. Zij werken door tot midden oktober. Die periode gebruiken ze om de nodige nutsleidingen te verplaatsen en overkoppelingen te maken.
  • Daarna, aansluitend aan de nutswerken, begint de aannemer V&V infra met de eigenlijke rioleringswerken.
  • Een tweetal weken voor de eigenlijke start van de werken wordt een infomoment georganiseerd. Het infomoment vindt ter plaatse of digitaal plaats, afhankelijk van de op dat moment geldende coronamaatregelen. Daar kunt u vragen stellen aan de verschillende partijen die betrokken zijn bij de uitvoering. Over dat infomoment ontvangt u tijdig meer info.

Meer info

Hebt u vragen over de uitvoering van de werken, dan kunt u alle werkdagen tussen 8 en 19 uur terecht bij het contactcenter van Aquafin op het nummer 03 450 45 45 of via mail contact@aquafin.be .