Rioleringswerk Radioweg

In het deel van de Radioweg waar nu geen riolering ligt, worden rioleringswerken uitgevoerd met afkoppeling van de bestaande woningen.

Half februari 2020 zou de aannemer met enkele voorbereidende werken beginnen. Door de coronasituatie is de planning gewijzigd. Wat er ondertussen ondernomen is en wat op komst is vind je onderstaand.

Hoe gaan we te werk?

Update juni 2021

De werken zijn volop in uitvoering. Toegang wordt verzekerd tijdens het bouwverlof in juli: de tijdelijke weg tussen Het Reuken en de Radioweg wordt tijdens het bouwverlof van 9 juli tot 2 augustus afgesloten voor het verkeer. Het verkeer kan dan de normale weg volgen. Informatie over de rioleringswerken: www.aquafin.be In augustus hervatten de werken.

Update maart 2021

De werken beginnen op 12 april 2021 met de aanleg van een tijdelijke toegangsweg.
Infiltratieputten worden geboord.
De bewoners krijgen een bewonersbrief (zie onderstaand als bijlage).

Update november 2020

In de lente van 2021 wordt er een tijdelijke weg aangelegd voor het wegenis- en rioleringswerk in de Radioweg.

Die weg wordt zo aangelegd:

  • het maaiveld in het Reuken zal plaatselijk geëffend worden;
  • er wordt geen grondkoffer uitgegraven;
  • op het geëffende maaiveld wordt geotextiel aangebracht en daarop komt een tijdelijke steenslagverharding (3 m breed en 20 cm dik);
  • op 2 plaatsen komt er een uitwijkzone met een overbreedte van 1,50 m om het kruisen van auto’s mogelijk te maken.

Bewoners en bezoekers van de Radioweg kunnen die tijdelijke weg gebruiken als de Radioweg afgesloten is tijdens het wegenis- en rioleringswerk.
Die tijdelijke weg via Het Reuken zal niet worden gebruikt door het werfverkeer. Dat wordt via een andere route omgeleid.

Als het werk in de Radioweg klaar is, zal de tijdelijke weg verwijderd worden en wordt het terrein in zijn oorspronkelijke staat hersteld.

Raadpleeg de bewonersbrief voor meer info en het plannetje.

Update oktober 2020

  • Door vertragingen bij de nutsmaatschappijen moeten enkele overkoppelingen nog worden uitgevoerd. Die worden verwacht klaar te zijn eind november.

  • Als gevolg van deze timing worden de eigenlijke rioleringswerken ook uitgesteld. Het is immers zinloos om een werf te beginnen een tweetal weken voor het kerstverlof. Dat zou voor veel onnodige hinder zorgen.

  • Vanwege de hinder die gepaard gaat met natte wintermaanden, begint de aannemer V&V infra uiteindelijk in het voorjaar van 2021. Zo kan een zo vlot mogelijke werf worden verzekerd, met zo weinig mogelijk hinder. De hinder van modder, slijk en dergelijke is namelijk veel groter in de natte wintermaanden.

  • Een tweetal weken voor de eigenlijke start van de werken zal er meer info worden bekendgemaakt. Dit zal gebeuren via een uitgebreide infobrief of een infomoment ter plaatse of digitaal. Die keuze zal worden gemaakt op basis van de COVID-19-maatregelen die op dat moment van toepassing zijn.

Meer info

Hebt u vragen over de uitvoering van de werken, dan kunt u alle werkdagen tussen 8 en 19 uur terecht bij het contactcenter van Aquafin op het nummer 03 450 45 45 of via mail contact@aquafin.be .