Openbare riolering en regenwaterafvoer, aansluiting