Rijbewijs: medisch attest rijgeschiktheid

Omschrijving groep 1

Op het document 'rijgeschiktheidsattest groep 1' bevestigt de geneesheer of CARA de medische geschiktheid om een voertuig in bepaalde omstandigheden te besturen. Dat attest is geldig volgens de beslissing van de geneesheer.
 

Omschrijving groep 2

Op het 'rijgeschiktheidsattest groep 2' bevestigt de arbeidsgeneesheer de medische geschiktheid om een voertuig in bepaalde omstandigheden te besturen. Dat attest is geldig voor maximum 5 jaar ongeacht de leeftijd tenzij de arbeidsgeneesheer daarover ander advies geeft.

Voor wie

Volgende personen hebben een rijgeschiktheidsattest groep 2 nodig:

1. kandidaten of houders van rijbewijs C en D, eventueel + E

2. chauffeurs met rijbewijs , B en B+E in geval van:

  • vervoer van personen over de weg met autobussen en met autocar;
  • taxidiensten;
  • vervoer van personen met ziekenwagen;
  • verhuurdiensten met chauffeur;
  • bezoldigd leerlingenvervoer.

Het rijgeschiktheidsattest groep 2 kun je verkrijgen bij een erkend medisch centrum van Volksgezondheid of via je werkgever bij een erkende Arbeidsgeneeskundige Dienst.

Hoe gaan we te werk?

Burgerzaken werkt enkel na afspraak. Je kunt een afspraak maken via de knop boven onze contactgegevens.

Kostprijs

25 euro

Wij geven de voorkeur aan een elektronische betaling. Aan de balie kun je daarom betalen met bancontact of met een kredietkaart.

Reglement

artikel 24 van de verkeerswet

Wat meebrengen?

  • je identiteitskaart;
  • je huidig rijbewijs;
  • het rijgeschiktheidsattest dat je van de geneesheer (groep 1) of dat je van de arbeidsgeneesheer (groep 2) kreeg;
  • de pasfoto en handtekening worden digitaal overgenomen van de elektronische identiteitskaart.

Meer info

Je moet zelf de geldigheidsduur van het rijbewijs in het oog houden. Er worden geen oproepingen gestuurd.