Rijbewijs: vernieuwen van uw huidig rijbewijs

Sinds 2010 krijgt u bij de aanvraag of hernieuwing van uw rijbewijs, een Europees rijbewijs volgens het bankkaartmodel. Dit model is tien jaar geldig en moet u minstens drie maanden voor de vervaldatum zelf opnieuw aanvragen bij de gemeente

Hoe gaan we te werk?

Burgerzaken werkt enkel na afspraak. U kunt een afspraak maken via de knop boven onze contactgegevens.

Een week na de aanvraag is het rijbewijs klaar en zonder afspraak af te halen aan het onthaal van De Kouter.

Kostprijs

25 euro

Wij geven de voorkeur aan een elektronische betaling. Aan de balie kunt u daarom betalen met bancontact of met een kredietkaart.

Uitzonderingen

Naast het verstrijken van de geldigheid, moet u ook een nieuw rijbewijs aanvragen bij verliesdiefstalbeschadiging of onleesbaarheid

Wat meebrengen?

  • uw huidig rijbewijs;
  • uw identiteitskaart;
  • de pasfoto en handtekening worden digitaal overgenomen van de elektronische identiteitskaart.

Waarom is een rijbewijs volgens het bankkaartmodel tien jaar geldig en niet levenslang? 

U moet uw rijbewijs om de tien jaar hernieuwen om vervalsing tegen te gaan. De middelen om vervalsing tegen te gaan zullen de komende jaren steeds complexer worden. Daarom krijgt u om de tien jaar een nieuw rijbewijs dat opnieuw beantwoordt aan de maximale veiligheidsvereisten