Rijbewijs

Een Belgisch rijbewijs naar Europees model (Europees rijbewijs) is een document in bankkaartformaat met foto en microchip, waarmee je als bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kunt aantonen dat je beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het rijbewijs is tien jaar geldig. Het is geldig in:

  • alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER): dat zijn de landen van de Europese Unie plus Ijsland, Liechtenstein en Noorwegen.
  • de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen.

Je moet zelf de geldigheidsduur van het rijbewijs in het oog houden. Er worden geen oproepingen gestuurd.

Voorwaarden

  • Als je een rijbewijs wilt behalen, moet je slagen voor een theoretisch en een praktisch examen.
  • Je kunt pas aan het praktisch examen deelnemen na het volgen van een rijopleiding (met of zonder begeleider) en na een oefenperiode. Daarvoor heb je een voorlopig rijbewijs nodig.

Hoe gaan we te werk?

Je vraagt het rijbewijs aan op de dienst burgerzaken tijdens de openingsuren. Afhalen doe je een week later aan het onthaal, tijdens de gewone openingsuren én tijdens de uren van het snelloket.

Burgerzaken werkt enkel na afspraak. Je kunt een afspraak maken via de knop boven onze contactgegevens.

Een week na de aanvraag is het rijbewijs klaar en zonder afspraak af te halen aan het onthaal van de Kouter.

Kostprijs

25 euro

Wij geven de voorkeur aan een elektronische betaling. Aan de balie kun je daarom betalen met bancontact of met een kredietkaart.

Wat meebrengen?

  • Identiteitskaart.
  • Voorlopig rijbewijs.
  • Document (attest van slagen) afgeleverd door het examencentrum.
  • Je hebt geen nieuwe pasfoto nodig, de foto van je identiteitskaart kan in de meeste gevallen worden gebruikt voor je rijbewijs.