Richtlijnen voor sporttrainingen in open lucht

Het opzet van de federale maatregelen in de huidige fase is nog steeds om het aantal keren dat mensen zich verplaatsen en samenkomen enigszins te beperken. Fysieke activiteit in open lucht mits respecteren van bepaalde voorwaarden vormt een van de uitzonderingen.

Behoudens de uitzonderingen voorzien in het Ministerieel Besluit, blijven samenscholingen in principe verboden. Het is nog steeds niet de bedoeling dat mensen samenkomen, ook niet als dat is met het oog op nuttige of zinvolle activiteiten. Het opzet van de federale maatregelen in de huidige fase is nog steeds om het aantal keren dat mensen zich verplaatsen en samenkomen enigszins te beperken.

Eén van de uitzonderingen op deze algemene regel betreft fysieke activiteit in open lucht. Ook hieraan zijn echter een aantal voorwaarden verbonden:

 • het moet gaan om een bestaand aanbod van regelmatige trainingen en lessen. Geen nieuwe initiatieven dus!
 • fysieke contacten zijn niet toegelaten, social distance van 1,5 meter tussen elke persoon blijft de regel
 • het gaat over aanbod georganiseerd door een sportclub of -organisatie
 • de groep bestaat uit maximum 20 personen. Het is zeker niet de bedoeling om elke training of les aan te vullen tot het maximum van 20 personen
 • er is steeds een trainer of een meerderjarige toezichter, duidelijk herkenbaar, aanwezig
 • de activiteiten gaan door op daarvoor voorziene sportterreinen, op openbaar domein of op een terrein in de onmiddellijke nabijheid van sportinfrastructuur

Voor sportclubs- en organisaties

De burgemeester bepaalt op basis van bovenstaande voorwaarden, of uw sport- of beweegaanbod mag heropstarten. Hebt u concrete plannen, doe dan uw aanvraag, met vermelding van plan van aanpak en gegevens van de begeleiding via dit formulier.

In het plan van aanpak verwachten we uw voorstel m.b.t.:

 • afspraken met de deelnemers ivm hygiëne
 • verplaatsing naar de activiteit
 • aankomen en vertrekken
 • organisatie van de training / les
 • gebruik van materiaal
 • planning
 • bewaken van maximum capaciteit
 •  …

Inspiratie en aandachtspunten vindt u op https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen

Vragen? We helpen u graag verder via sport@herent.be of 016 85 30 20

woensdag 20 mei 2020 17 u.
Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken deels van thuis uit en deels met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot nader order. Voor bepaalde dienstverlening kunt u opnieuw online een afspraak maken. De mailberichten worden regelmatig gelezen en behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.