Begraafplaatsen, retroactieve thuisbewaring

Nabestaanden kunnen vragen om een asurne die begraven is in een urnenveld of in een columbarium is bijgezet (tijdelijk) mee naar huis te nemen.

De meest voorkomende reden is omdat ze de urne thuis willen bewaren of omdat een deel van de assen zal verwerkt worden in een juweel.

Voor wie

De aanvraag tot retroactieve thuisbewaring moet altijd ondertekend zijn door een eventueel overlevende partner en alle in leven zijnde verwanten in de eerste graad (kinderen en ouders).

Hoe gaan we te werk?

De retroactieve thuisbewaring van een asurne uit het columbarium of uit een perceel van het urnenveld moet schriftelijk aangevraagd worden.

De aanvraag tot retroactieve thuisbewaring wordt ingediend door de overlevende echtgeno(o)t(e) of samenlevende partner en de bloedverwanten eerste graad.

De termijn van de niet-geconcedeerde bijzetting of begraving wordt vanaf het ogenblik van de ontgraving stopgezet.

Bij geconcedeerde bijzettingen wordt gedurende een termijn van twee jaar het grafteken behouden. De wetgeving voorziet dat bij concessies, indien de thuisbewaring ophoudt, de asurne terug kan bijgezet worden in dezelfde nis of perceel, gedurende de bewaringstermijn van twee jaar.

Wanneer de thuisbewaring na de wettelijke bewaringstermijn van twee jaar wordt verdergezet, wordt de concessietermijn opgeheven en wordt het grafteken ambtshalve verwijderd.

Wanneer de thuisbewaring ophoudt kan de bewaarder de asurne terugbrengen naar de begraafplaats om:

  • de as te verstrooien;
  • of bij te zetten in de nog bestaande concessie binnen de bewaringstermijn van twee jaar;
  • of bij te zetten in een nieuwe concessie.

Kostprijs

Voor de ontgraving van de asurne uit het columbarium of het urnenveld betaalt u 400 euro.

Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 19 april. De mailberichten worden onregelmatig gelezen, maar wel behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.