Retributie - Opvragen van vastgoedinformatie via het Vastgoed Informatie Platform

Vanaf 10 juli 2023 maakt de gemeente Herent voor de aflevering van vastgoedinformatie (stedenbouwkundige inlichtingen) gebruik van het nieuwe Vastgoedinformatieplatform (VIP). Vastgoedmakelaars en notarissen zullen vanaf dan enkel nog aanvragen kunnen indienen via het VIP*. Indien een aanvraag ons vanaf startdatum toch op de oude manier (webloket/emailadres) bereikt, zullen we steeds doorverwijzen.

  • Vastgoedmakelaars kunnen het VIP gebruiken via het VIP-webportaal of via de RealSmart-software
  • Notarissen kunnen gebruik maken van de IBOT-applicatie binnen hun eNotariaat
  • Aanvragen voor particulieren, landmeters, enz. worden nog steeds op de oude manier afgehandeld

 

* Lopende aanvragen zullen nog op de oude manier verder afgehandeld worden.

Voor wie

De retributie is verschuldigd door de aanvrager.

Kostprijs

Het bedrag van de retributie wordt als volgt vastgesteld:

- Voorwerp aanvraag: Vastgoeddossier

- Retributiebedrag: 110 euro

Een aanvrager dienst slechts éénmaal de retributieprijs voor een aanvraag te betalen per groep van 5 kadastrale percelen op voorwaarde dat:

- (i) de percelen aangrenzend zijn

- (ii) de percelen binnen éénzelfde gemeentelijke grens liggen

- (iii) er maximaal op één perceel (een) gebouweenhe(i)d(en) geregistreerd is (zijn).

De aflevertermijn voor het vastgoeddossier bedraagt maximum 30 dagen.

Meer info

Bekendmaking reglement

Orgaan: Gemeenteraad

Gemeenteraadszitting: 27 juni 2023

Datum bekendmaking website: 06 juli 2023

Datum aantekening register: 06 juli 2023

Nummer aantekening register: 2023/0002