Rendez-voushuizen, belasting

Er wordt een belasting geheven op kamers en plaatsen dienstig als rendez-voushuizen.

Voor de toepassing van het reglement wordt begrepen onder:

  • rendez-voushuis: een plaats en/of kamer die al dan niet tegen vergoeding, ter beschikking wordt gesteld voor een intieme ontmoeting tussen personen zonder dat het de bedoeling is om er, zoals in een erkend toeristische logies of gelijkaardige instelling, te overnachten.
  • rendez-voushuis met vitrine: een rendez-voushuis waarvan de gevel op enigerlei manier verwijst naar kamer(s), ter beschikking voor intieme ontmoetingen.

Voor wie

De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de kamer en/of plaats die in een rendez-voushuis met vitrine is gevestigd.

De belasting is verschuldigd door de exploitant van de kamer en/of plaats in alle andere gevallen.

Indien de identiteit van de exploitant niet kan worden vastgesteld, worden achtereenvolgens de huurder, de onderhuurder en de eigenaar van het rendez-voushuis als exploitant beschouwd.

Kostprijs

1.875 euro per kamer en/of plaats

Reglement

2020 - 2025:20191112 - Rendez-vous huizen

Meer info

2014-2019: De belasting op rendez-voushuizen is goedgekeurd op de gemeenteraad van 17 december 2013.

2020-2025: Goedgekeurd op de gemeenteraad van 12 november 2019. - Gepubliceerd op de website op 2 december 2019.

Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken deels van thuis uit en deels met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot nader order. Voor bepaalde dienstverlening kunt u opnieuw online een afspraak maken. De mailberichten worden regelmatig gelezen en behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.