Internationaal paspoort niet-Belg

Staatlozen, vluchtelingen en vreemdelingen in België kunnen een Belgisch reisdocument aanvragen in de gemeente waar zij wonen en ingeschreven staan. Het reisdocument dient als het nationale paspoort dat ze niet kunnen verkrijgen.

Voorwaarden

Erkende vluchtelingen en staatlozen moeten in het bezit zijn van de nodige verblijfsdocumenten. Andere vreemdelingen moeten ook kunnen aantonen dat ze aan specifieke voorwaarden voldoen.

Hoe gaan we te werk?

Burgerzaken werkt enkel na afspraak. U kunt een afspraak maken via de knop boven onze contactgegevens.

Erkend vluchteling of staatloos

U kunt de aanvraag bij de dienst burgerzaken indienen, samen met de nodige identiteitsdocumenten en een recente normconforme pasfoto (maximaal 6 maanden oud). U kunt in het gemeentehuis een pasfoto laten maken. Er is een pasfotocabine aanwezig.

Als uw papieren en uw status in orde zijn, registreert de dienst burgerzaken de aanvraag van een reisdocument meteen.

Vreemdeling, maar geen erkend vluchteling of niet staatloos

Om een aanvraag bij de dienst burgerzaken te kunnen indienen, moet u eerst de toestemming van de FOD Buitenlandse Zaken vragen. Aan de hand van een vragenlijst op de website van de FOD Buitenlandse Zaken kunt u nagaan of u voldoet aan de voorwaarden en welke documenten u moet indienen om een reisdocument voor een vreemdeling te kunnen aanvragen.

Als u aan de voorwaarden voldoet:

 • stuurt u een e-mail naar passeport@diplobel.fed.be met het onderwerp: 'Aanvraag van een reisdocument voor een vreemdeling'
 • of stuurt u een brief naar: FOD Buitenlandse Zaken
  Directie Reis- en identiteitsdocumenten
  dienst C2.2 Individuele dossiers & nationale regelgeving
  Karmelietenstraat 15
  1000 Brussel)

In de e-mail of op de brief vermeldt u de volgende gegevens:

 • uw naam en voornamen
 • uw geboorteplaats
 • uw nationaliteit
 • een kopie van uw verblijfstitel
 • eventueel een kopie van andere documenten betreffende uw situatie.

De aanvraag voor een minderjarig kind wordt ingediend door de ouder(s) of voogd.

De onderzoekstermijn bedraagt circa 6 weken. Zodra u de toestemming van de FOD Buitenlandse Zaken (per mail) hebt ontvangen, hebt u 2 weken de tijd om uw aanvraag persoonlijk bij de dienst burgerzaken samen met de identiteitsdocumenten en een recente normconforme pasfoto (maximaal 6 maanden oud) in te dienen.

Kostprijs

 • 73 euro voor een meerderjarige persoon
 • 43 euro voor een minderjarige persoon

Wij geven de voorkeur aan een elektronische betaling. Aan de balie kunt u daarom betalen met bancontact of met een kredietkaart.

Wat meebrengen?

Erkend vluchteling of staatloos

Vreemdeling, maar geen erkend vluchteling of niet staatloos

 • de gevraagde identiteitsdocumenten, naargelang uw situatie
 • een recente normconforme pasfoto (maximaal 6 maanden oud, pasfotocabine beschikbaar in De Kouter)