Registratie sterrenkinderen

Sinds 31 maart is de nieuwe wet van kracht rond de naam en de registratie van levenloos geboren kinderen.

Voortaan kan een akte worden opgemaakt voor kinderen die tussen 140 dagen en 179 dagen zwangerschap overlijden. In die akte kan ook een voornaam worden opgenomen. Voor kinderen die na meer dan 180 dagen zwangerschap levenloos worden geboren, moet een overlijdensakte worden opgemaakt. Daarin kan een voornaam en een naam worden opgenomen.

Ouders van kinderen die voor de inwerkingtreding van de wet levenloos werden geboren, kunnen nog tot 30 maart 2020 via een gemeenschappelijke verklaring of bij verklaring van de langstlevende ouder aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente van de plaats van bevalling vragen om een akte op te maken of om in de bestaande akte een voornaam / naam op te nemen.


maandag 15 april 2019 14.17 u.