Register Onbebouwde Percelen (ROP)

Van (semi)publieke rechtspersonen


Heeft Herent nood aan meer sociale bouwprojecten? Ja, absoluut! De gemeente krijgt een 'Bindend Sociaal Objectief (BSO)' opgelegd tegen 2025. Dat BSO verbindt de gemeente ertoe om een welbepaald aantal sociale kavels, huur -en koopwoningen te verwezenlijken. Daartoe moet de gemeente onder andere een actieprogramma opstellen waarin staat hoe we de huidige onbebouwde percelen in woongebied en in eigendom van Vlaamse besturen en Vlaamse semipublieke rechtspersonen sociaal zullen ontwikkelen. De eerste stap is nagaan en oplijsten waar die specifieke onbebouwde gronden zich bevinden en wat hun bouwpotentieel is in het 'Register Onbebouwde Percelen'.