Rechtspositieregeling gemeente en OCMW

Meer info

  • RPR goedgekeurd op gemeenteraad 18 november 2008
  • RPR gewijzigd op gemeenteraad 18 december 2017
  • Bijlage RPR goedgekeurd op gemeenteraad 12 juni 2018
  • Bekendgemaakt op 31 december 2018
  • Aanpassing RPR goedgekeurd op gemeenteraad 23 april 2019
  • Aanpassing RPR bekendgemaakt op 13 mei 2019
  • Aanpassing RPR goedgekeurd op college op 3 februari 2020
  • Aanpassing RPR bekendgemaakt op 3 februari 2020