Rechtspositieregeling gemeente en OCMW

Meer info

 • RPR goedgekeurd op gemeenteraad 18 november 2008
 • RPR gewijzigd op gemeenteraad 18 december 2017
 • Bijlage RPR goedgekeurd op gemeenteraad 12 juni 2018
 • Bekendgemaakt op 31 december 2018
 • Aanpassing RPR goedgekeurd op gemeenteraad 23 april 2019
 • Aanpassing RPR bekendgemaakt op 13 mei 2019
 • Aanpassing RPR goedgekeurd op college op 3 februari 2020
 • Aanpassing RPR bekendgemaakt op 3 februari 2020
 • Laatste wijziging CBS 15 juli 2020
 • Aanpassing RPR goedgekeurd op college op 7 december 2020
 • Aanpassing RPR bekendgemaakt op 8 december 2020
 • Gecoördineerde RPR goedgekeurd op college op 31 mei 2021
 • Gecoördineerde RPR bekendgemaakt op 1 juni 2021