Ratten: beter voorkomen dan genezen

De gemeentelijke milieudienst krijgt geregeld meldingen over ratten die voor ongemak of schade zorgen op privédomein. Ratten gaan naar plaatsen waar voedsel, water en een goede beschutting is. De efficiëntste manier om ratten te bestrijden is dan ook om daar preventief te werk te gaan.

Preventieve maatregelen

  • Verzamel uw gft in goed gesloten containers en dus niet op een open mesthoop of in zakken en gooi er uiteraard geen zaken op als vlees, vis, gekookte groenten, e.d.;
  • gebruik om uw kippen te voederen een voederbakje dat u ’s avonds weg kunt nemen of maak de hokken dicht met een fijnmazig gaas;
  • ruim regelmatig op in en rond gebouwen en in de tuin om schuil- en nestplaatsen zo veel mogelijk te voorkomen;
  • maak luchtgaten, spleten en andere keldertoegangen dicht (eventueel met een luchtdoorlatend gaasje), maar zorg uiteraard wel voor voldoende ventilatie;
  • laat snoeiafval, afgevallen fruit en noten niet te lang liggen.

Bestrijding

Bij een grote rattenpopulatie komen deze maatregelen te laat en moeten er andere acties ondernomen worden, met rattenvallen of rattengif. U laat zich daarbij het beste bijstaan door een gespecialiseerde firma. Dergelijke bestrijding heeft wel alleen zin als u nadien de juist genoemde preventieve maatregelen goed opvolgt.

Gemeentelijke rattenvanger en ongediertebestrijding

De rattenvanger van de gemeente verdelgt enkel ongedierte op openbaar domein, zoals in beken, riolen, parken en dergelijke. Hebt u ratten opgemerkt op openbaar domein? Neem dan contact op met de gemeentelijke milieudienst via milieu@herent.be.

maandag 15 februari 2021 19.29 u.