Raadscommissies

Voor een gemeenteraadszitting buigen de raadsleden zich over de gemeenteraadsdossiers en vergaderen daarover in 'raadscommissies'. Per groep bevoegdheden van elk lid van het college is een 'raadscommissie' opgericht. Ook de 'raadscommissies' zijn openbaar en kunnen net zoals de gemeenteraad worden bijgewoond door de inwoners.