Raadpleging startnota RUP Dorpskern Veltem

De gemeente Herent wil graag de mening van haar inwoners kennen over het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Dorpskern Veltem dat in opmaak is. Van vrijdag 27 oktober 2017 tot en met maandag 25 december 2017 loopt er een raadpleging.

De start- en procesnota die het studiebureau Stramien heeft opgesteld, wordt gedurende de periode van raadpleging ter beschikking gesteld op de website van de gemeente en in de Kouter, Het Huis van de Gemeente, Spoorwegstraat 6, 3020 Herent.

Tijdens deze periode kunt u opmerkingen indienen op drie manieren:

  1. door een aangetekende brief te sturen aan het college van burgemeester en schepenen op volgend adres: De Kouter, Het Huis van de Gemeente, Spoorwegstraat 6, 3020 Herent.
  2. Door een e-mail te sturen naar stedenbouw@herent.be
  3. Door de opmerkingen of suggesties af te geven aan het onthaal in De Kouter, Het Huis van de Gemeente tegen ontvangstbewijs.

De start- en procesnota vormt slechts het begin van een proces dat tot een definitief en breed gedragen voorstel van het RUP zal leiden.

Op zaterdag 28 oktober van 10 tot 13 uur vindt op de Vitalac-site, Pastorijstraat 7 in Veltem, een infowandeling en infomoment plaats. De infowandeling en de mogelijkheid tot inschrijving werden reeds via publicatie in de gemeentelijke infokrant van september en op de gemeentelijke website bekendgemaakt. Inwoners die zich voor de wandeling niet konden inschrijven, zijn welkom om vanaf 12 uur aan te sluiten op de Vitalac-site. Daar zal de startnota worden toegelicht en zal er ruimte zijn voor overleg.

Meer info: www.herent.be/opmaakrupdorpskernveltem

woensdag 18 oktober 2017 8.30 u.