Raadpleging in kader van de opmaak van de algemene bouwverordening

De gemeente Herent wil de mening van haar inwoners kennen over de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 'algemene bouwverordening' die in opmaak is. De raadpleging loopt van 6 oktober tot en met 5 november 2021.

Het ontwerp van de algemene bouwverordening is ontworpen door Interleuven en na advies van de GECORO (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening), de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant en het departement Omgeving Vlaanderen bijgesteld en goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 28 juni 2021.

Het ontwerp wordt gedurende de periode van raadpleging (van 6 oktober 2021 tot en met 5 november 2021) ter beschikking gesteld:

  1. Op de website van de gemeente Herent.
  2. In de Kouter, Het Huis van de Gemeente, Spoorwegstraat 6, 3020 Herent.

Tijdens deze periode kan men opmerkingen indienen op de volgende wijze:

  1. Door een aangetekende brief te sturen aan het college van burgemeester en schepenen op volgend adres: De Kouter, Het Huis van de Gemeente, Spoorwegstraat 6 , 3020 Herent.
  2. Door een e-mail te sturen naar ruimtelijkeplanning@herent.be
  3. Door de opmerkingen of suggesties tegen ontvangstbewijs af te geven aan het onthaal in De Kouter, Het Huis van de Gemeente.
woensdag 20 oktober 2021 9 u.