Publiciteit of uithangbord voor jou zaak

Vrijstelling?

Publiciteit is (soms) vrijgesteld van vergunning indien de (niet-lichtgevende en zaakgebonden) publiciteit bevestigt is aan een vergund gebouw, met een totale oppervlakte van maximaal 4 vierkante meter;

Afhankelijk van de voorschriften op uw perceel/gebouw kunnen er andere regels van toepassing zijn. Neem contact op met de dienst bouwen en wonen om te weten welke regelgeving voor jou van toepassing is en of je al dan niet een vergunning nodig hebt.

Let op! Het plaatsen van lichtgevende en/of vrijstaande publiciteit is altijd vergunningsplichtig.

Omgevingsvergunning?

Om je aanvraag in te dienen moet je over volgende gegevens beschikken:

  • inplantingsplan op schaal met aanduiding waar de publiciteit komt.
  • constructieve tekening van de te plaatsen publiciteit of het uithangbord op schaal met aanduiding van alle afmetingen en de vermelding van materialen, kleuren en opschriften.
  • minstens 3 foto’s

Ter info: het indienen van een dossier is niet gratis: omgevingsvergunning, belasting