Proefopstelling Spekstraat

Om enerzijds de verkeersveiligheid zo goed mogelijk te garanderen en anderzijds de doorstroming van de N26 (Mechelsesteenweg) zoveel mogelijk te bevorderen, proberen we een aantal maatregelen te nemen. We zullen proberen het verkeer van de N26 naar aanliggende woonstraten en -wijken te leiden langs kruispunten die beveiligd zijn met verkeerslichten. Tussenliggende straten worden dan zoveel mogelijk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer of er wordt een rechts-in-rechts-uit georganiseerd om oversteekbewegingen op de gewestweg te voorkomen.

In dit geval willen dat vooral de kruispunten aan de Bukenstraat en de Potestraat gebruikt worden en de Spekstraat niet.

Om het effect op sluipverkeer uit te testen, willen we graag een proefopstelling plaatsen en de Spekstraat ter hoogte van de Mechelsesteenweg afsluiten. We laten nog een doorgang voor voetgangers en fietsers. De opstelling zal bestaan uit een fysieke afsluiting en zal geplaatst worden op maandag 4 januari 2021 en blijven staan tot maandag 1 februari 2021.

Om de maatregel duidelijk te maken, plaatsen we 2 verkeersborden (C31a en C31b) op de gewestweg die verbieden de Spekstraat in te slaan en een verkeersbord F45b op het kruispunt met de Grote Spekstraat die een doodlopende straat aanduiden waar enkel voetgangers en fietsers nog door kunnen.

Deze proefopstelling werd goedgekeurd op het college van burgemeester en schepenen en bekrachtigd door een politiebesluit. Zie bijlagen.