Proefopstelling Ellestraat en Oude Hoevestraat

Voor een zo goed mogelijke verkeersveiligheid en -doorstroming op de N26 (Mechelsesteenweg) kunnen enkele verkeersmaatregelen worden genomen. De gemeente organiseert daarover een overlegmoment met de bewoners.