Inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap

Een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) is een tegemoetkoming voor personen met een handicap die door hun handicap beperkt zijn in de mogelijkheden om te werken en die daardoor beschikken over een beperkt inkomen.

Voorwaarden

Op het ogenblik van de aanvraag:

  • moet je ouder zijn dan 21 jaar en jonger dan 65 jaar
  • kun je maximum 1/3 verdienen van wat een gezond persoon op de arbeidsmarkt kan verdienen.

Hoe gaan we te werk?

  • Om de tegemoetkoming te krijgen moet je eerst een online vragenlijst invullen. Om de vragenlijst in te vullen, heb je een elektronische identiteitskaart en kaartlezer nodig en moet je je pincode weten. 
  • Na het invullen van de vragenlijst kun je online je aanvraag indienen. 
  • De Directie-generaal Personen met een handicap gaat dan, op basis van de vragenlijst, na waarop je recht hebt. Daarvoor kunnen ze ook bijkomende gegevens opvragen bij andere instanties, en bij je arts of specialist. 
  • Je wordt per brief op de hoogte gebracht van de beslissing. 

Kostprijs

Het bedrag dat je ontvangt, hangt af van je gezinssituatie en de inkomsten van je gezin.

Wat meebrengen?

  • je identiteitskaart;
  • rekeningnummer van de begunstigde;
  • naam en voornaam van je huisarts of de arts die je handicap opvolgt.