Wegwijs in Herent

Jaarlijks brengen we een informatiegids uit met praktische informatie over de organisatie, de dienstverlening en samenstelling van het lokale bestuur.

In februari 2019 kreeg u de ‘Wegwijs in Herent, infogids 2019’ in de brievenbus met geactualiseerde en nieuwe informatie. Bij het ter perse gaan van de gids was de nieuwe samenstelling van de verschillende geledingen van het lokale bestuur na de verkiezingen van oktober 2018 nog niet gekend. Op www.herent.be vindt u de actueelste informatie.
Voorts vindt u ook verenigingen en bedrijven op www.herent.be/bedrijven. Sommige bedrijven leert u kennen via hun advertenties in de gids.

Zoek via de lijst met trefwoorden
De informatie in deze gids is alfabetisch gerangschikt. Omdat heel wat info onder verschillende trefwoorden opgeslagen kan worden, begint iedere zoektocht met het raadplegen van de trefwoordenlijst. Op die manier komt u sneller bij de gevraagde info.

Wijzigingen
Ondanks de zorg die besteed wordt aan de samenstelling van deze gids kan hij onvolkomenheden bevatten of kunnen er wijzigingen optreden tussen het tijdstip van het drukken en dat van de verspreiding. Eventuele fouten, wijzigingen of aanvullingen melden wij u via www.herent.be of via de infokrant van het lokale bestuur.

Bewaar deze gids op een handige plaats in huis zodat u hem snel terugvindt.

Voor wie

De 'Wegwijs in Herent' is ook raadpleegbaar op de website of vraag een exemplaar aan het onthaal van De Kouter.

Kostprijs

Gratis

Meer info

De 'Wegwijs in Herent' is een uitgave van Uitgeverij Publi-touch die verantwoordelijk is voor de opmaak, druk, reclamewerving en verspreiding. De Uitgeverij stelt de Wegwijs ook ter beschikking via http://www.inforegio.be/Herent. Herentse bedrijven krijgen de kans om in de gids te adverteren. Als u wilt adverteren in deze gids, neem dan contact op met de uitgeverij PUBLI-touch bvba, Stichelweg 11, 3360 Korbeek-Lo, 016 25 50 43, info@inforegio.be , www.inforegio.be

Rechtzetting

(maart 2019) In de Wegwijs in Herent is blijkbaar een fout geslopen. Twee tussenkomsten die reeds in het verleden werden afgeschaft, bleven toch vermeld. Het gaat over de ‘Gemeentelijke tussenkomst in het abonnementsgeld van de kabeltelevisie ten gunste van gehandicapten’ en de ‘Gemeentelijke tussenkomst in de verbruikskosten van de openbare nutsvoorzieningen (vb. elektriciteit, gas en water)’. Beide tussenkomsten worden niet meer uitbetaald.