Wegwijs in Herent

Jaarlijks brengen we een informatiegids uit met geactualiseerde praktische informatie over de organisatie, de dienstverlening en samenstelling van het lokale bestuur.¬†Elk jaar in januari wordt de ‘Wegwijs in Herent, infogids’ bedeeld in elke brievenbus.
Voorts vind je ook verenigingen en bedrijven op www.herent.be/bedrijven. Sommige bedrijven leer je kennen via hun advertenties in deze gids.

Zoek via de lijst met trefwoorden
De informatie in deze gids is alfabetisch gerangschikt. Omdat heel wat info onder verschillende trefwoorden opgeslagen kan worden, begint iedere zoektocht met het raadplegen van de trefwoordenlijst. Op die manier kom je sneller bij de gevraagde info.

Wijzigingen
Ondanks de zorg die besteed wordt aan de samenstelling van deze gids kan hij onvolkomenheden bevatten of kunnen er wijzigingen optreden tussen het tijdstip van het drukken en dat van de verspreiding. Eventuele fouten, wijzigingen of aanvullingen melden wij je via www.herent.be of via het infomagazine van het lokale bestuur.

Bewaar deze gids op een handige plaats in huis zodat je hem snel terugvindt.

Voor wie

De 'Wegwijs in Herent' is ook raadpleegbaar op de website of vraag een exemplaar aan het onthaal van De Kouter.

Kostprijs

Gratis

Meer info

De 'Wegwijs in Herent' is een uitgave van Uitgeverij Publi-touch die verantwoordelijk is voor de opmaak, druk, reclamewerving en verspreiding. De Uitgeverij stelt de Wegwijs ook ter beschikking via http://www.inforegio.be/Herent. Herentse bedrijven krijgen de kans om in de gids te adverteren. Als je wilt adverteren in deze gids, neem dan contact op met de uitgeverij PUBLI-touch bvba, Stichelweg 11, 3360 Korbeek-Lo, 016 25 50 43, info@inforegio.be , www.inforegio.be