Juridische hulp

Iedereen kan op een gegeven moment nood hebben aan juridisch advies. Om een eerste antwoord of advies te geven op een dergelijke vraag wordt juridische eerstelijnsbijstand georganiseerd. U krijgt er bijvoorbeeld informatie over uw rechten als (ver)huurder, het verloop van een gerechtelijke procedure, hoe u beroep kunt aantekenen tegen een beslissing ...

Juridische bijstand wordt verleend onder de volgende vormen:

 • praktische inlichtingen;
 • juridische informatie;
 • een eerste juridisch advies;
 • de verwijzing naar een gespecialiseerde advocaat, instantie of organisatie.

Opgelet: de taak van de jurist beperkt zich tot het verstrekken van informatie en advies. Het verdedigen van uw belangen voor de rechtbank, wordt niet opgenomen door de jurist. Daarvoor moet u zich wenden tot een advocaat.

Voor wie

Alle inwoners van de gemeente Herent.

Hoe gaan we te werk?

 • Juridische hulp is iedere donderdag mogelijk van 14 uur tot 16 uur
 • Hoe maakt u een afspraak met de jurist? 

  • U mailt uw naam, uw telefoon en de aard van de vraag naar socialedienst@herent.be 
  • De dienst maatschappelijke dienstverlening neemt met u contact op en bevestigt je afspraak. 
  • Op het afgesproken tijdstip meldt u zich aan het onthaal van de Kouter. 

Kostprijs

Gratis dienstverlening

Wat meebrengen?

Documenten en gegevens die betrekking hebben op de gestelde vraag bij de hand hebben.

Meer info

Wenst u een pro deo advocaat aan te vragen, dan mag u contact opnemen met het bureau juridische bijstand te Leuven:
https://www.balieleuven.be/gratis-juridische-bijstand