Juridische hulp

Iedereen kan op een gegeven moment nood hebben aan juridisch advies. Om een eerste antwoord of advies te geven op een dergelijke vraag wordt juridische eerstelijnsbijstand georganiseerd. U krijgt er bijvoorbeeld informatie over uw rechten als (ver)huurder, het verloop van een gerechtelijke procedure, hoe u beroep kunt aantekenen tegen een beslissing ...

Juridische bijstand wordt verleend onder de volgende vormen:

  • praktische inlichtingen;
  • juridische informatie;
  • een eerste juridisch advies;
  • de verwijzing naar een gespecialiseerde advocaat, instantie of organisatie.

Opgelet: de taak van de jurist beperkt zich tot het verstrekken van informatie en advies. Het verdedigen van uw belangen voor de rechtbank, wordt niet opgenomen door de jurist. Daarvoor moet u zich wenden tot een advocaat.

Voor wie

Alle inwoners van de gemeente Herent.

Hoe gaan we te werk?

Bij voorkeur komt u persoonlijk langs tijdens het vrije spreekuur, zodat u in een individueel gesprek met de jurist uw vraag kunt stellen en duiden. De jurist zal trachten een zo goed en volledig mogelijk antwoord te geven. Het kan zijn dat uw vraag niet tijdens één gesprek kan worden afgehandeld. De jurist zal dan met u afspraken maken rond een verdere afhandeling. Uiteraard verloopt deze dienstverlening strikt vertrouwelijk. 

Eenvoudige vragen naar informatie of advies, kunt u ook telefonisch of per e-mail stellen. Wanneer het over meer complexe vragen gaat, is een persoonlijk contact echter meer aangewezen.

Kostprijs

Gratis dienstverlening

Wat meebrengen?

Documenten en gegevens die betrekking hebben op de gestelde vraag.

Meer info

Omwille van de maatregelen tegen het Corona-virus wordt het vrij spreekuur voorlopig geannuleerd. Op maandag en donderdag kunt u wel een afspraak maken of uw vraag telefonisch stellen. U kunt de juriste ook via mail (vanesa.smeulders@sociaalhuisherent.be) contacteren.