Juridische hulp

Iedereen kan op een gegeven moment nood hebben aan juridisch advies. Om een eerste antwoord of advies te geven op een dergelijke vraag wordt wekelijks juridische eerstelijnsbijstand georganiseerd. U krijgt er bijvoorbeeld informatie over uw rechten als (ver)huurder, het verloop van een gerechtelijke procedure, hoe u beroep kunt aantekenen tegen een beslissing ... 

Juridische bijstand wordt verleend onder de volgende vormen:

  • praktische inlichtingen;
  • juridische informatie;
  • een eerste juridisch advies;
  • de verwijzing naar een gespecialiseerde advocaat, instantie of organisatie.

Opgelet: de taak van de jurist beperkt zich tot het verstrekken van informatie en advies. Het verdedigen van uw belangen voor de rechtbank, wordt niet opgenomen door de jurist. Daarvoor moet u zich wenden tot een advocaat.

Voor wie

Alle inwoners van de gemeente Herent.

Hoe gaan we te werk?

Hebt u nood aan eerstelijns juridisch advies, dan kunt u langskomen in het gemeentehuis De Kouter. Dit kan op afspraak iedere maandagavond tussen 17.30 en 19.30 uur.

Hoe maakt u een afspraak met de jurist? 

  • U mailt uw naam, uw telefoon en de aard van de vraag naar juridischadvies@herent.be
    Is mailen niet mogelijk? Dan mag u bellen naar het onthaal op het nummer 016 85 30 20.
  • De jurist neemt vervolgens contact met u op en bevestigt de afspraak. Per afspraak wordt standaard een halfuur voorzien. 
  • Op het afgesproken tijdstip meldt u zich aan het onthaal van de Kouter. 

Iedere 2de maandag van de maand wordt het gratis juridisch advies georganiseerd door de balie van Leuven. Op de andere maandagen gebeurt dit door onze eigen jurist. 

Past één van bovenstaande momenten u niet of heeft u bijkomend advies nodig? Dan verwijzen we u voor gratis juridisch advies door naar de Balie van Leuven: https://www.balieleuven.be/gratis-juridisch-advies 

Kostprijs

Gratis dienstverlening

Wat meebrengen?

Documenten en gegevens die betrekking hebben op de gestelde vraag bij de hand hebben.

Meer info

Wenst u een pro deo advocaat aan te vragen, dan mag u contact opnemen met het bureau juridische bijstand te Leuven:
https://www.balieleuven.be/gratis-juridische-bijstand