Juridische hulp

Iedereen kan op een gegeven moment nood hebben aan juridisch advies. Om een eerste antwoord of advies te geven op een dergelijke vraag wordt juridische eerstelijnsbijstand georganiseerd. U krijgt er bijvoorbeeld informatie over uw rechten als (ver)huurder, het verloop van een gerechtelijke procedure, hoe u beroep kunt aantekenen tegen een beslissing ...

Juridische bijstand wordt verleend onder de volgende vormen:

 • praktische inlichtingen;
 • juridische informatie;
 • een eerste juridisch advies;
 • de verwijzing naar een gespecialiseerde advocaat, instantie of organisatie.

Opgelet: de taak van de jurist beperkt zich tot het verstrekken van informatie en advies. Het verdedigen van uw belangen voor de rechtbank, wordt niet opgenomen door de jurist. Daarvoor moet u zich wenden tot een advocaat.

Voor wie

Alle inwoners van de gemeente Herent.

Hoe gaan we te werk?

 • Juriste Anja Buekenhoudt werkt op¬†maandagnamiddag en op vrijdagvoormiddag.
 • Maak een afspraak met de juriste
  • In coronatijden zal de juriste maximaal telewerken.
  • Inwoners of cliënten die een afspraak wensen, bellen naar 016 85 30 20 en geven hun naam, telefoon, e-mailadres op. Ze kunnen ook mailen naar anja.buekenhoudt@igo.be.
  • De juriste neemt dan telefonisch of per e-mail contact met hen op om verder af te spreken.
  • De afspraak zelf verloopt bij voorkeur telefonisch of via Teams, of als het niet anders kan ook fysiek.

Kostprijs

Gratis dienstverlening

Wat meebrengen?

Documenten en gegevens die betrekking hebben op de gestelde vraag bij de hand hebben.

Meer info

Wenst u een pro deo advocaat aan te vragen, dan mag u contact opnemen met het bureau juridische bijstand te Leuven:
https://www.balieleuven.be/gratis-juridische-bijstand