Nachtwinkel, vergunning

Als u een nachtwinkel wilt openen, hebt u een vestigingsvergunning nodig.

U baat een nachtwinkel uit als:

  • de nettoverkoopoppervlakte van de winkel niet groter is dan 150 m²;
  • de vestiging ingeschreven is of wordt in de Kruispuntbank van ondernemingen onder de rubriek 'verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen';
  • er geen enkele andere activiteit dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen uitgeoefend wordt;
  • op een duidelijke en permanente manier de vermelding 'nachtwinkel' vermeld staat;
  • de waren van 18 tot 1 uur worden verkocht.

Wilt u op meer locaties een nachtwinkel openen, dan hebt u per locatie een vestigingsvergunning nodig.

Voorwaarden

Wie een nachtwinkel wil openen, openhouden of heropenen moet dat schriftelijk aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen, dat de vergunning ook kan weigeren als dat in het belang van de openbare orde, rust of gezondheid is. Daartoe heeft de gemeenteraad op 14 mei 2013 enkele reglementen goedgekeurd.

Hoe gaan we te werk?

U dient uw aanvraag voor een vestigingsvergunning schriftelijk in bij het college van burgemeester en schepenen.

Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 19 april. De mailberichten worden onregelmatig gelezen, maar wel behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.