Rijbewijs

Een Belgisch rijbewijs naar Europees model (Europees rijbewijs) is een document in de vorm van een bankkaart, waarmee een bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kan aantonen dat hij/zij beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het rijbewijs is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. Het rijbewijs is tien jaar geldig.

Voorwaarden

  • Als u een rijbewijs wilt behalen, moet u slagen voor een theoretisch en een praktisch examen.
  • U kunt pas aan het praktisch examen deelnemen na het volgen van een rijopleiding (met of zonder begeleider) en na een oefenperiode. Daarvoor hebt u een voorlopig rijbewijs nodig.

Hoe gaan we te werk?

U vraagt het rijbewijs aan op de dienst burgerzaken tijdens de openingsuren. Afhalen doet u een week later aan het onthaal, tijdens de gewone openingsuren én tijdens de uren van het snelloket.

Burgerzaken werkt enkel nog na afspraak. U kunt een afspraak maken via de knop boven onze contactgegevens.

Kostprijs

25 euro

Aan de balie kunt u contant betalen of met bancontact. Met een kredietkaart kunt u niet betalen.

Wat meebrengen?

  • Identiteitskaart.
  • Voorlopig rijbewijs.
  • Document (attest van slagen) afgeleverd door het examencentrum.
  • U hebt geen nieuwe pasfoto nodig, de foto van uw identiteitskaart kan in de meeste gevallen worden gebruikt voor uw rijbewijs.