Europees rijbewijs

De rijopleiding verandert sinds 2017 stap voor stap zodat beginnende bestuurders beter gewapend zijn tegen de risico's van de weg. U vindt een duidelijk overzicht van de wijzigingen en de nieuwe rijopleiding op www.rijbewijzer.be

Zo moeten alle bestuurders die vanaf 1 oktober 2017 of later in Vlaanderen het voorlopig rijbewijs hebben aangevraagd, een 'terugkommoment' volgen. Je krijgt daarvoor enige tijd na het behalen van het definitieve rijbewijs een uitnodiging om een halve dag les te volgen. Dat zal moeten gebeuren van 6 tot 9 maanden na het behalen van het definitieve rijbewijs. Meer informatie hierover vind je ook op www.rijbewijzer.be

Naast de website heeft de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) ook een app en een handboek ontwikkeld om beginnende bestuurders en hun begeleider(s) te ondersteunen tijdens de oefenperiode. In De Kouter vindt u een inkijkexemplaar van het handboek Rijbewijzer. De app is beschikbaar in de App Store en Google Play.

Een Europees rijbewijs is een document in de vorm van een bankkaart, waarmee een bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kan aantonen dat hij/zij beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. Het Europees rijbewijs is tien jaar geldig.

Voorwaarden

Als u een rijbewijs wilt behalen, moet u slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. U kunt pas aan het praktisch examen deelnemen na het volgen van een rijopleiding (met of zonder begeleider) en na een oefenperiode. Daarvoor hebt u een voorlopig rijbewijs nodig.

 

Hoe gaan we te werk?

U vraagt het Europese rijbewijs aan op de dienst burgerzaken tijdens de openingsuren. Afhalen doet u een week later aan het onthaal, tijdens de gewone openingsuren én tijdens de uren van het snelloket.

Kostprijs

25 euro

Aan de balie kunt u contant betalen of met bancontact. Met een kredietkaart kunt u niet betalen.

Wat meebrengen?

  • Identiteitskaart.
  • Voorlopig rijbewijs.
  • Document (attest van slagen) afgeleverd door het examencentrum.
  • U hebt geen nieuwe pasfoto nodig, de foto van uw identiteitskaart kan in de meeste gevallen worden gebruikt voor uw rijbewijs.

Mijn rijbewijs is gestolen/ ik ben mijn rijbewijs kwijt

Daarvan doet u steeds aangifte bij de politie. Met het document dat u van de politie krijgt, kunt u bij de dienst burgerzaken een nieuw rijbewijs aanvragen. Ook op dat rijbewijs moet u ongeveer een week wachten. Het kost 25 euro.

Ik wil mijn oud rijbewijs omwisselen naar een rijbewijs in bankkaartmodel

Dat kan tijdens de openingsuren bij de dienst burgerzaken. Een nieuw rijbewijs kost 25 euro. U moet geen nieuwe foto meebrengen, de foto van uw identiteitskaart kan worden gebruikt.