Inname openbaar domein

Als u bouwt of verbouwt neemt u soms een deel van de openbare weg in om een container, een steiger, een bouwkraan... te plaatsen. Daarvoor moet u een toelating aanvragen en vanaf de achtste dag een belasting betalen.

De openbare weg wordt als ingenomen beschouwd zodra het normale en gewone gebruik door voetgangers of voertuigen gedeeltelijk of tijdelijk verhinderd of belemmerd wordt door bv. bouw-, afbraak-, wederopbouw-, herstellings-, verbouwings-, schilder- en andere werken.
Om de bezetting van het openbare domein in duur en in ruimte te regelen is een belasting vastgesteld op 0,50 euro per m² en per dag met een minimum van 12,50 euro per aangifte (ook voor afvalcontainers).
De belasting is verschuldigd vanaf de achtste kalenderdag dat het openbare domein wordt bezet. 
Voor het plaatsen van containers, van wegsignalisatie of afsluitingen en/of toelating tot uitvoering van de werken moet de belastingplichtige zoals voorheen een vergunning hebben.

Hoe gaan we te werk?

U dient uw aanvraag in bij de politie (online via bovenstaande knop).

 • Aanvragen voor een 'inname openbaar domein' met een duurtijd van 7 dagen krijgen een schriftelijke toelating van de politie.
  • Opgelet: vanaf 1 januari 2018 leent de gemeente Herent geen verkeersborden voor een inname van het openbaar domein meer uit aan de inwoners.
   Met de toelating van de politie kunnen de verkeersborden 'Verboden Parkeren', die te verkrijgen zijn bij verhuurfirma's, worden geplaatst.
 • Aanvragen voor een 'inname openbaar domein' met een duurtijd van 8 dagen en meer krijgen de toelating van het schepencollege na advies van de politie en de technische dienst.
  • Een dergelijke aanvraag dient u minimum 14 kalenderdagen voor de begintijd in door een e-mail te sturen naar pz.herko.verkeer@police.belgium.eu
  • De aanvraag moet volgende informatie bevatten: contactgegevens, de reden voor de aanvraag, de tijdsperiode, de exacte locatie van de inname, een plan...
 • Er moet ook een belasting worden betaald van 0,50 euro per m² en per dag met een minimum van 12,5 euro per aangifte (gemeenteraadsbeslissing van 13 november 2018). De belasting is verschuldigd vanaf de achtste kalenderdag dat het openbare domein wordt bezet. Vul het aangifteformulier in.

Kostprijs

De prijs wordt berekend op basis van het aantal m² die u inneemt op het openbare domein en de duur van de inname.

 • Inname openbaar domein tot 7 dagen: gratis.
 • Inname openbaar domein vanaf de achtste dag: 0,50 euro per m² en per dag met een minimum van 12,50 euro per aangifte (ook voor afvalcontainers).