Inname openbaar domein

Als je bouwt of verbouwt neem je soms een deel van de openbare weg in om een container, een steiger, een bouwkraan... te plaatsen. Daarvoor moet je een toelating aanvragen en vanaf de achtste dag een belasting betalen.

De openbare weg wordt als ingenomen beschouwd zodra het normale en gewone gebruik door voetgangers, fietsers of voertuigen gedeeltelijk of tijdelijk verhinderd of belemmerd wordt door bv. bouw-, afbraak-, wederopbouw-, herstellings-, verbouwings-, schilder- en andere werken.
Om de bezetting van het openbare domein in duur en in ruimte te regelen is een belasting vastgesteld op 0,50 euro per m² en per dag met een minimum van 12,50 euro per aangifte (ook voor afvalcontainers).
De belasting is verschuldigd vanaf de achtste kalenderdag dat het openbare domein wordt bezet. 
Voor het plaatsen van containers, van wegsignalisatie of afsluitingen en/of toelating tot uitvoering van de werken moet de belastingplichtige zoals voorheen een vergunning hebben.

Voor transport in de buurt van een school, verwijzen we ook graag het Charter Werftranpsort

Hoe gaan we te werk?

Je dient je aanvraag in bij de gemeente (online of word-formulier via onderstaande knoppen).

 • Aanvragen voor een 'inname openbaar domein' met een duurtijd van 7 dagen krijgen een schriftelijke toelating van de gemeente.
  • 14 dagen op voorhand aan te vragen.
  • Meerdere korte innames binnen een periode van drie maanden zullen bij elkaar opgeteld worden.
  • Opgelet: vanaf 1 januari 2018 leent de gemeente Herent geen verkeersborden voor een inname van het openbaar domein meer uit aan de inwoners.
   Met de toelating van de gemeente kunnen de verkeersborden 'Verboden Parkeren' (te huur bij verhuurfirma's) worden geplaatst. De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van de signalisatie en dient minstens 48u op voorhand geplaatst te worden.
 • Aanvragen voor een 'inname openbaar domein' met een duurtijd van 8 dagen en meer krijgen de toelating van het schepencollege na advies van de politie en de technische dienst.
  • Minimum 14 kalenderdagen voor de begintijd aan te vragen.
  • De aanvraag moet volgende informatie bevatten: contactgegevens, de reden voor de aanvraag, de tijdsperiode, de exacte locatie van de inname, een plan...
 • Er moet ook een belasting worden betaald van 0,50 euro per m² en per dag met een minimum van 12,5 euro per aangifte (gemeenteraadsbeslissing van 13 november 2018). De belasting is verschuldigd vanaf de achtste kalenderdag dat het openbare domein wordt bezet. Vul het aangifteformulier in.

Kostprijs

De prijs wordt berekend op basis van het aantal m² die je inneemt op het openbare domein en de duur van de inname.

 • Inname openbaar domein tot 7 dagen: gratis.
 • Inname openbaar domein vanaf de achtste dag: 0,50 euro per m² en per dag met een minimum van 12,50 euro per aangifte (ook voor afvalcontainers).
 • Meerdere korte innames binnen een periode van drie maanden zullen bij elkaar opgeteld worden.

Meer info

Verkeersborden dien je zelf te huren. Verhuurfirma's die deze dienst aanbieden, kunnen zich melden bij de dienst Mobiliteit.