Boordstenen verlagen

Je kunt vragen om boordstenen te verlagen.

Hoe gaan we te werk?

  1. Vraag de verlaging van de boordstenen schriftelijk aan.
  2. Nadat we de schriftelijke aanvraag hebben gekregen van de betrokken personen, zal de technische dienst de situatie ter plaatse bekijken.
  3. De technische dienst stuurt de aanvrager een brief met een indicatieve kostenraming. Die raming wordt als bijlage bij de brief gevoegd samen met een formulier waarbij de aanvrager zich akkoord verklaart met de indicatieve raming. De aanvrager betaalt de verlaging van de boordstenen.
  4. Indien de aanvrager akkoord gaat met de raming, moet hij/zij het formulier ingevuld en ondertekend terugbezorgen aan de technische dienst.
  5. Na ontvangst van de akkoordverklaring, geeft de technische dienst onze aannemer voor ‘herstellingen aan wegen’ opdracht om de boordstenen te verlagen.