Heffing op de waterverontreiniging

Via de heffing op de waterverontreiniging betaalt u voor de zuivering van uw afvalwater. De heffing op waterverontreiniging steunt op het principe 'de vervuiler betaalt'. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) berekent en int de heffing op waterverontreiniging.

Voorwaarden

U moet een heffing op de waterverontreiniging betalen:

  • als u klant bent bij Brabant Water (leidingwaterverbruiker in de gemeente Baarle-Hertog)
  • als u een eigen waterwinning (grondwater) hebt 
  • als u een grootverbruiker bent (minstens 500 kubieke meter water per jaar gebruikt)

Hoe gaan we te werk?

  • Gezinnen met een eigen waterwinning en klanten bij Brabant Water, betalen jaarlijks een heffing op de waterverontreiniging aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). 
    Als u een eigen waterwinning in gebruik neemt, moet u dat aan de VMM melden met een meldingsformulier. U kunt dat formulier ook gebruiken om te melden dat u geen gebruik meer maakt van de eigen waterwinning, of dat u naast grondwater ook leidingwater gebruikt.
     
  • Grootverbruikers moeten jaarlijks uiterlijk op 14 maart een aangifte van hun waterverbruik van het vorige jaar indienen bij de VMM. Met deze gegevens berekent de VMM de heffing op de waterverontreiniging. 

Kostprijs

U kunt het bedrag van uw heffing zelf berekenen via de berekeningswizard van de VMM.

Uitzonderingen

In bepaalde gevallen kunt u een vrijstelling van de heffing op de waterverontreiniging krijgen, bv. omdat u het water zelf zuivert of om sociale redenen (gedeeltelijke vrijstelling).

Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 19 april. De mailberichten worden onregelmatig gelezen, maar wel behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.