Heffing op de waterverontreiniging

Via de heffing op de waterverontreiniging betaal je voor de zuivering van je afvalwater. De heffing op waterverontreiniging steunt op het principe 'de vervuiler betaalt'. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) berekent en int de heffing op waterverontreiniging.

Voorwaarden

Je moet een heffing op de waterverontreiniging betalen:

  • als je klant bent bij Brabant Water (leidingwaterverbruiker in de gemeente Baarle-Hertog)
  • als je een eigen waterwinning (grondwater) hebt
  • als je een grootverbruiker bent (minstens 500 kubieke meter water per jaar gebruikt)

Hoe gaan we te werk?

  • Gezinnen met een eigen waterwinning en klanten bij Brabant Water, betalen jaarlijks een heffing op de waterverontreiniging aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).
    Als je een eigen waterwinning in gebruik neemt, geldt daarvoor een meldingsplicht (en soms vergunningsplicht).
  • Grootverbruikers moeten jaarlijks uiterlijk op 14 maart een aangifte van hun waterverbruik van het vorige jaar indienen bij de VMM. Met deze gegevens berekent de VMM de heffing op de waterverontreiniging.

Kostprijs

Kost

Je kunt het bedrag van je heffing zelf berekenen via de berekeningswizard van de VMM.

Uitzonderingen

In bepaalde gevallen kun je een vrijstelling van de heffing op de waterverontreiniging krijgen, omdat je afvalwater zelf zuivert. Sommige gezinnen hebben recht op een sociaal tarief voor de heffing (gedeeltelijke vrijstelling).