Infokrant en UiT in Herent

Iedere inwoner krijgt 10 keer per jaar de infokrant van de gemeente in de brievenbus.

De infokrant is het kanaal bij uitstek van de lokale overheid om de inwoners te informeren. De krant bevat informatie van de lokale of de hogere overheid, het Sociaal Huis (OCMW) en de politiezone HerKo, instellingen van openbaar nut, gemeenteoverschrijdende organisaties en lokale verenigingen.

De vrijetijdskatern ‘UiT in Herent’ bevat het programma van GC De Wildeman, jeugd- en sportnieuws, nieuws van de bibliotheek en maakt ruimte voor de adviesraden, tentoonstellingen- en verenigingennieuws.

Achteraan in UiT in Herent vindt u een kalender met een overzicht van alle Herentse activiteiten die u zelf kunt ingeven via www.UiTdatabank.be. Een activiteit komt alleen in de kalender van de infokrant als die voor de uiterste inleverdatum wordt ingegeven. Herentse activiteiten die ingegeven worden in de UiTdatabank verschijnen ook online op www.UiTinHerent.be

Erkende Herentse verenigingen kunnen ook gratis een artikel publiceren op de verenigingenpagina in UiT in Herent. Stuur tekst en beeldmateriaal naar de informatiedienst, respecteer steeds de uiterste inleverdatum.

Inleverdata 2022:

infokrant februari 31 december
infokrant maart 28 januari
infokrant april 25 februari
infokrant mei 1 april
infokrant juni 29 april
infokrant juli-augustus 27 mei
infokrant september 29 juli
infokrant oktober 2 september
infokrant november 30 september
infokrant december-januari 28 oktober

Kostprijs

Gratis