Infokrant en UiT in Herent

Iedere inwoner krijgt 10 keer per jaar de infokrant van de gemeente in de brievenbus.

De infokrant is het kanaal bij uitstek van de lokale overheid om de inwoners te informeren. De krant bevat informatie van de lokale of de hogere overheid, het Sociaal Huis (OCMW) en de politiezone HerKo, instellingen van openbaar nut, gemeenteoverschrijdende organisaties en lokale verenigingen.

De vrijetijdskatern ‘UiT in Herent’ bevat het programma van GC De Wildeman, jeugd- en sportnieuws, nieuws van de bibliotheek en maakt ruimte voor de adviesraden, tentoonstellingen- en verenigingennieuws.

Achteraan in UiT in Herent vindt u een kalender met een overzicht van alle Herentse activiteiten die u zelf kunt ingeven via www.UiTdatabank.be. Een activiteit komt alleen in de kalender van de infokrant als die voor de uiterste inleverdatum wordt ingegeven. Herentse activiteiten die ingegeven worden in de UiTdatabank verschijnen ook online op www.UiTinHerent.be

Erkende Herentse verenigingen kunnen ook gratis een artikel publiceren op de verenigingenpagina in UiT in Herent. Stuur tekst en beeldmateriaal naar de informatiedienst, respecteer steeds de uiterste inleverdatum.

Inleverdata 2020:

infokrant februari 30 december
infokrant maart 3 februari
infokrant april 2 maart
infokrant mei 30 maart
infokrant juni 4 mei
infokrant juli-augustus 1 juni
infokrant september 3 augustus
infokrant oktober 31 augustus
infokrant november 5 oktober
infokrant december-januari 2 november

Kostprijs

Gratis

Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 19 april. De mailberichten worden onregelmatig gelezen, maar wel behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.