Socio-culturele verenigingen, subsidies

Het gemeentebestuur ondersteunt het verenigingsleven door de socio-culturele verenigingen financieel te ondersteunen in de vorm van subsidies.

Voor wie

Alle erkende socio-culturele verenigingen

Hoe gaan we te werk?

De subsidiecommissie van de cultuurraad berekent jaarlijks de subsidie op basis van de ingediende activiteitsaankondigingen volgens het subsidiereglement.

De subsidieaanvraag wordt berekend op 3 punten:

1. De vooraankondiging van de activiteit: CR3 formulier

 • De vereniging vult voor aanvang van de georganiseerde activiteit, initiatief of reeks het CR3 formulier in. 
 • Enkel de activiteit, initiatief of reeks die via het CR3 formulier, conform de voorwaarden, werd ingeleverd komt in aanmerking voor subsidies. 

2. De subsidieaanvraag: CR4 formulier

 • Om in aanmerking te komen voor de cultuursubsidies voor verenigingen vul je voor 14/07/2024 het CR4 formulier in. 
 • Dit formulier vraagt de volgende gegevens:
  • Naam vereniging
  • Adres vereniging
  • Soort vereniging:
   • vereniging voor vorming of ontspanning (VVO)
   • Vereniging voor amateur kunsten (VAK)
  • Contactgegevens bestuursleden
  • Contactgegevens van de afgevaardigden die gaan deelnemen aan de Algemene vergadering
  • Aantal actieve leden
  • Deelname van de vereniging aan activiteiten georganiseerd door de cultuurraad en/of de Bib
  • Bevestiging aanwezigheid Algemene vergadering

3. Engagementsverklaring armoedebeleid

 • Deze verklaring is opgenomen in de digitale CR3-formulier
 • Indien je graag op papier werkt kun je deze onder downloaden

Kostprijs

Het subsidiebedrag cultuur is 36.000 euro dat jaarlijks geïndexeerd wordt. In 2024 is dit bedrag gestegen tot 37.600 euro.

De subsidiecommissie kent de punten toe op basis van de verdeelsleutel zoals vastgelegd in het subsidiereglement.

De waarde van 1 punt = 37.600 euro gedeeld door het totaal aantal toegekende subsidiepunten.

Subsidiebedrag per vereniging = waarde van 1 punt maal het aantal toegekende subsidiepunten door de subsidiecommissie op basis van de ingeleverde stavingsdocumenten.

2023

 1. Subsidiebedrag 2020: 37.600 euro
 2. Totaal aantal toegekende punten2020: 9281
 3. Waarde van 1 punt: 4,05 euro
 4. Vereniging X: 330 punten maal 4,05 euro = subsidiebedrag 2020: 1336,92 euro