Socio-culturele verenigingen, subsidies

Het gemeentebestuur ondersteunt het verenigingsleven door de socio-culturele verenigingen financieel te ondersteunen in de vorm van subsidies.

Voor wie

Alle erkende socio-culturele verenigingen

Hoe gaan we te werk?

De subsidiecommissie van de cultuurraad berekent jaarlijks de subsidie op basis van de ingediende activiteitsaankondigingen volgens het subsidiereglement.