Financiële tussenkomst in de schoolkosten

Heb je het moeilijk om bepaalde schoolkosten te betalen, en voldoe je aan de gestelde voorwaarden, dan kun je voor een financiële tussenkomst terecht bij de sociale dienst.

Aan welke voorwaarden je moet voldoen, welke kosten in aanmerking komen, en wat de grootte is van de financiële tussenkomst kan verschillend zijn per sociale dienst.

Of je deze financiële tussenkomst geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen aan de sociale dienst, is afhankelijk van je situatie.

Voorwaarden

  • Je bent inwoner van de gemeente
  • Je hebt een beperkt inkomen
  • ...

Hoe gaan we te werk?

  • Neem contact op met de sociale dienst en vraag een afspraak om te bekijken of je in aanmerking komt voor een financiële tussenkomst in de schoolkosten.
  • Een maatschappelijk werker zal je ontvangen en, samen met jou, je situatie en je vraag bekijken.
  • In sommige gevallen (dat is afhankelijk van de voorwaarden die gesteld worden), zal de maatschappelijk werker een sociaal onderzoek doen.
  • De maatschappelijk werker gaat bekijken welke dienstverlening van de sociale dienst voor jou het meest passend is. Dat kan uiteraard deze dienstverlening zijn maar eventueel ook een andere.

Wat meebrengen?

  • Identiteitsbewijs

Mogelijk vraagt de maatschappelijk werker je om nog andere bewijsstukken voor te leggen.