Tussenkomst in het leefgeld

Leefgeld is het bedrag dat een persoon of een gezin nodig heeft om te kunnen leven. Het gaat om geld voor eten, drinken en persoonlijke verzorging.

Leefgeld is niet hetzelfde als een leefloon. Een leefloon is een uitkering die voorbehouden is voor personen die voldoen aan strenge voorwaarden. Leefgeld is een financiële tussenkomst voor personen die niet meer kunnen voorzien in hun eigen onderhoud.

Hoe gaan we te werk?

De maatschappelijk werker onderzoekt de sociale en financiële situatie.

Wat meebrengen?

Bewijzen van inkomsten en uitgaven: loonfiches, facturen, rekeninguittreksels ...