Tussenkomst in farmaceutische en (para-) medische kosten

Heb je een beperkt inkomen, dan kan het OCMW tussenkomen in je medische, paramedische of farmaceutische kosten.

Je kunt een tussenkomst krijgen in:

  • de remgelden voor wie een ziekteverzekering heeft
  • de kosten voor medische prestaties waarvoor de ziekteverzekering niet tussenkomt
  • de bijdragen aan het ziekenfonds voor wie geen vrijstelling heeft.

Hoe gaan we te werk?

De maatschappelijk werker doet een onderzoek naar de maatschappelijke en financiële situatie.

Kostprijs

Financieel voordeel

Het bedrag van de tussenkomst is afhankelijk van je financiële situatie.

Wat meebrengen?

  • een overzicht van je inkomsten en uitgaven aan de hand van je rekeninguittreksels
  • een overzicht van de terugbetalingen bij je ziekenfonds
  • een overzicht van de aangekochte geneesmiddelen bij je apotheker.