Tussenkomst voor Nederlandse taallessen

Cursisten die een cursus Nederlands (NT2 - Nederlands als Tweede Taal) volgen, kunnen onder bepaalde voorwaarden een tussenkomst krijgen.

Voorwaarden

  • je volgt de cursus bij een erkende school voor taalleergangen.
  • je hebt geen vrijstelling van inschrijvingsgeld en je komt niet in aanmerking voor een terugbetaling van het inschrijvingsgeld door het onthaalbureau Inburgering of door de VDAB.

Wat meebrengen?

Bewijzen van inkomsten en uitgaven