Groepswerking Marant

Groepswerking Marant organiseert verschillende activiteiten en projecten. U komt er naar toe om nieuwe mensen te leren kennen, om u te ontspannen, om in groep de stap te zetten naar activiteiten, om er een luisterend oor te vinden, om de krachten in uzelf en anderen te ontdekken, om mee te helpen... De Groepswerking komt samen in de lokalen van Lokaal Dienstencentrum d' Ontmoeting (LDC).


Ontmoeting en ontspanning

Ontmoeting
In Lokaal Dienstencentrum d' Ontmoeting kunt u dagelijks terecht om een babbeltje te doen, iets te drinken, de krant te lezen, (nieuwe) mensen te leren kennen, er gewoon te zijn. Wilt u graag leren breien of haken of uw hobby in fijn gezelschap uitoefenen? Kom dan op woensdagnamiddag en donderdagavond naar de breiclub in het LDC.

Activiteiten
Groepswerking Marant organiseert jaarlijks een kerstfeest, een lentebarbecue en vakantie-uitstappen. Voorts zijn er maandelijkse activiteiten:

 • culturele uitstappen (theatervoorstellingen, muziekoptredens, een bezoek aan een museum of tentoonstelling);
 • sport- en bewegingsactiviteiten (bowling, dans, zwemmen ...);
 • creatieve workshops (bloemschikken, fotografie, wenskaarten maken ...);
 • kookbijeenkomsten.

Dialoog en participatie

Groepswerking Marant wil op verschillende manieren in dialoog treden:

 •  'De vergadering' is een overlegmoment tussen deelnemers van Groepswerking Marant. Tijdens deze bijeenkomst komen activiteiten tot stand, worden voorstellen gedaan en ideeën uitgewisseld. U kunt uw mening geven en deelnemen aan de voorbereidingen en organisatie van verschillende activiteiten. 'De vergadering' wordt maandelijks georganiseerd.
 • Deelnemers kunnen aansluiten bij verschillende werkgroepen. De werkgroepen zijn project- en themagebonden. Door deel te nemen geeft u (mensen in) armoede een stem in het Sociaal Huis, in Herent en in de bredere samenleving.
 • 17 oktober is de dag van het verzet tegen armoede. In Herent worden daarrond jaarlijks verschillende acties georganiseerd, in samenwerking met verschillende Herentse organisaties, verenigingen en vrijwilligers. U kunt deelnemen aan de werkgroepbijeenkomsten, de actie ondersteunen en op 17 oktober een geknoopt wit laken uithangen (symbool samen de strijd aanknopen).
 • LDC d' Ontmoeting organiseert verschillende informatie- en vormingsactiviteiten, zoals workshops rond energie besparen, verkiezingen, gezonde voeding, stoppen met roken... De informatie- en vormingsactiviteiten gebeuren vaak in samenwerking met externe organisaties. Groepswerking Marant organiseert verschillende activiteiten en projecten.

Voor wie

 • Wanneer u een (te) klein budget hebt, wanneer u niet de kans hebt of krijgt om mee te doen aan ontspanningsactiviteiten, wanneer u (nieuwe) mensen wilt ontmoeten …
 • Cliënten van het Sociaal Huis.

Hoe gaan we te werk?

U neemt contact op met de groepswerker of vraagt informatie aan uw individueel maatschappelijk werker. Voor sommige activiteiten (vb. de barbecue, het kerstfeest) werken we met inschrijvingen.

Kostprijs

Voor de deelname aan enkele ontmoetings- en ontspanningsactiviteiten betaalt u een kleine bijdrage per persoon. De 'dialoog- en participatie' bijeenkomsten zijn gratis. Extra vervoer is mogelijk en gebeurt vaak in samenwerking met de Minder Mobielencentrale (MMC).

Wat meebrengen?

 • Dat is afhankelijk van de activiteit.
 • Voor sommige activiteiten (vb. de barbecue, het kerstfeest) werken we met inschrijvingen.

Meer info

Lees meer over 'Groepswerking Marant' op de website van LDC d' Ontmoeting.