Individuele behandelingsinstallaties afvalwater (IBA)

De bescherming van het leefmilieu is een van de prioritaire opdrachten van een gemeente. Net zoals de gemeente met gemeentelijke middelen stelselmatig gescheiden rioleringen aanlegt en het afvalwater op particulier terrein afkoppelt, wil ze instaan voor de plaatsing van individuele behandelingsinstallaties van afvalwater (IBA's) in gebieden waar geen rioleringsstelsel wordt uitgebouwd.

Kwaliteitsvolle IBA's
Voor een goed zuiveringsresultaat moeten de IBA's technisch van goede kwaliteit zijn, beschikken over een keuring, correct worden geplaatst, in gebruik genomen en onderhouden.

Overeenkomsten
Daarom wil de gemeente de IBA's aankopen, plaatsen en beheren met een tweevoudige overeenkomst: een overeenkomst met Aquafin en een andere met de inwoner.

Aquafin
Eind 2011 is beslist dat de gemeente de aankoop, de plaatsing en het beheer van de IBA's in het 'buitengebied' voor eigen rekening neemt. Daarbij wordt voorrang gegeven aan woningen die lozen in ecologisch kwetsbare gebieden. Gelijktijdig is ook beslist het plaatsen van IBA's met afkoppeling van regenwater en afvalwater op privéterrein te combineren.
Voor een gespecialiseerde aanpak is begin 2012 een overeenkomst met nv Aquafin goedgekeurd.

Eigenaars/huurders
Om tot goede afspraken over wederzijdse rechten en plichten te komen met de eigenaars/huurders van de woningen waar IBA's worden geplaatst, is nu een overeenkomst inzake de levering, plaatsing en het beheer van een individuele behandelingsinstallatie van afvalwater en de bijhorende afkoppeling van regen- en afvalwater goedgekeurd.

Tegen einde 2015 werden 50 IBA's geïnstalleerd.

Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 19 april. De mailberichten worden onregelmatig gelezen, maar wel behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.