Individuele behandelingsinstallaties afvalwater (IBA)

De bescherming van het leefmilieu is een van de prioritaire opdrachten van een gemeente. Net zoals de gemeente met gemeentelijke middelen stelselmatig gescheiden rioleringen aanlegt en het afvalwater op particulier terrein afkoppelt, wil ze instaan voor de plaatsing van individuele behandelingsinstallaties van afvalwater (IBA's) in gebieden waar geen rioleringsstelsel wordt uitgebouwd.

Kwaliteitsvolle IBA's
Voor een goed zuiveringsresultaat moeten de IBA's technisch van goede kwaliteit zijn, beschikken over een keuring, correct worden geplaatst, in gebruik genomen en onderhouden.

Overeenkomsten
Daarom wil de gemeente de IBA's aankopen, plaatsen en beheren met een tweevoudige overeenkomst: een overeenkomst met Aquafin en een andere met de inwoner.

Aquafin
Eind 2011 is beslist dat de gemeente de aankoop, de plaatsing en het beheer van de IBA's in het 'buitengebied' voor eigen rekening neemt. Daarbij wordt voorrang gegeven aan woningen die lozen in ecologisch kwetsbare gebieden. Gelijktijdig is ook beslist het plaatsen van IBA's met afkoppeling van regenwater en afvalwater op privéterrein te combineren.
Voor een gespecialiseerde aanpak is begin 2012 een overeenkomst met nv Aquafin goedgekeurd.

Eigenaars/huurders
Om tot goede afspraken over wederzijdse rechten en plichten te komen met de eigenaars/huurders van de woningen waar IBA's worden geplaatst, is nu een overeenkomst inzake de levering, plaatsing en het beheer van een individuele behandelingsinstallatie van afvalwater en de bijhorende afkoppeling van regen- en afvalwater goedgekeurd.

Tegen einde 2015 werden 50 IBA's geïnstalleerd.

Sluiten

De Kouter op afspraak en met een mondmasker

U bent welkom in De Kouter, maar enkel op afspraak. U kunt ook telefonisch een afspraak maken (016 85 30 20). Als u naar De Kouter komt moet u een mondmasker dragen en komt u het liefste alleen tenzij u begeleiding nodig hebt. Respecteer de andere voorzorgsmaatregelen.

Burgerzaken is enkel beschikbaar voor dringende zaken en enkel na telefonisch contact (016 85 30 20). Voor al uw andere vragen, verwijzen we u door naar ons thuisloket. Of u kunt de dienst burgerzaken bereiken per e-mail op burgerzaken@herent.be

Beperk uw en onze contacten, stel uw bezoek aan De Kouter uit als dat kan en gebruik het thuisloket. Daar kunt u heel wat dienstverlening van thuis uit aanvragen. Voor de dagelijkse werking helpt de gemeente u graag telefonisch verder. Meer info over het coronavirus vindt u hier.