Installatie van een hemelwaterput, premie

De gemeente Herent geeft een premie voor het hergebruik van regenwater. Door het regenwater te hergebruiken, zorgt men ervoor dat de riolering echt dient voor de afvoer van afvalwater. Regenwater kan perfect gebruikt worden voor het spoelen van het toilet, het wassen van kleren, het sproeien van de tuin... Het gebruik van regenwater voor consumptie of voor de douche wordt echter afgeraden.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een subsidie, moet de hemelwaterput aan de voorwaarden voldoen van de verplichte installatie van een regenwaterput.

  • Het betreft een bestaande woning (bouwvergunning dateert van vóór november 1999);
  • Het volume van de regenwaterput moet in overeenstemming zijn met de aangesloten dakoppervlakte, met een minimum van 5.000 l. De minimale tankinhoud bedraagt 55 l per m² dakoppervlakte, afgerond naar het hoger duizendtal, met een minimum van 5.000 l;
  • Het hergebruik is verplicht door middel van een aangesloten pompinstallatie met een minimale aansluiting van 1 WC en een buitenkraan of wasmachine en een buitenkraan. Een pompinstallatie is niet verplicht indien de verschillende aftappunten gravitair gevoed kunnen worden;
  • Er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het drinkwaternet en het leidingnet aangesloten op de regenwaterput. Hiertoe dient de regenwaterput met leidingwater bijgevuld te worden door middel van aan bijvulsysteem met onderbreking overeenkomstig de code van goede praktijk, ofwel dient een afzonderlijk leidingencircuit voorzien te worden voor het leidingwater en het drinkwater;
  • De overloop van de regenwaterput wordt aangesloten op een infiltratievoorziening of buffervoorziening (behalve als het goed kleiner is dan 250 m²).

Hoe gaan we te werk?

Neem contact op met de milieudienst.

Kostprijs

Het premiebedrag voor de aanleg van een regenwaterput bedraagt 0,15 euro/liter inhoud, met een maximum van 90 % van het factuurbedrag voor regenwaterput en pompinstallatie.

Meer info

Meer info over de opbouw en de werking van de installaties vindt u in de 'waterwegwijzer' die aan architecten een antwoord wil geven op de meest voorkomende vragen. De gids is ook gericht naar aannemers, loodgieters, particulieren, tuinaanleggers enz. Omdat de ‘waterwegwijzer’ een praktische gids wil zijn, bevat hij ook concreet uitgewerkte voorbeelden.