Mantelzorgpremie

Een financiële tegemoetkoming uitgekeerd aan personen die vrijwillig en onbezoldigd bijstand of verzorging verstrekken aan een bejaarde, minder vermogende en zwaar zorgbehoevende persoon.

De gemeentelijke mantelzorgtoelage is een erkenning van de inzet van de verzorgende/mantelzorger.

Ze bedraagt 30 euro indien een persoon wordt verzorgd en 50 euro indien meer personen in hetzelfde gezin of samenlevingsverband worden verzorgd.

Voor wie

De zorbehoevende is:

  • inwoner van Herent;
  • minstens 60 jaar oud;
  • beschikt over een inkomen van maximaal 1,75 maal het bedrag van het leefloon.

De zorgbehoevende ontvangt reeds een tussenkomst in het kader van de Vlaamse Zorgverzekering.

Indien de mantelzorger niet samenwoont met de zorgbehoevende wordt het engagement ten aanzien van de verzorgde door de maatschappelijk assistente nagegaan.

Hoe gaan we te werk?

De aanvraag kan telefonisch, persoonlijk of schriftelijk worden ingediend.

De nodige documenten worden je bezorgd.

Indien aan alle voorwaarden wordt voldaan, wordt de toelage maandelijks uitgekeerd aan de mantelzorger.

Wat meebrengen?

Bewijs van toekenning van de Vlaamse Zorgverzekering.

Bewijzen van het inkomen van de zorgbehoevende:

  • inkomensbewijs van de laatste maand (pensioen, tegemoetkoming aan bejaarden, ontvangen huurgelden...);
  • het meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting;
  • het meest recente aanslagbiljet inzake onroerende voorheffing.

Meer info

De toelage is een erkenning voor de inzet van de mantelzorger en geen verloning voor de geleverde prestaties.

De toelage wordt maandelijks uitbetaald aan de mantelzorger.