Lokale Adviescommissie (LAC) over afsluiting of heraansluiting van elektriciteit, aardgas of water

Iedereen heeft, volgens het decreet van 20 december 1996, recht op een minimumlevering aan elektriciteit, gas en water voor huishoudelijk gebruik. Als je de verbruiksfacturen van je energieleverancier (elektriciteit en gas) niet tijdig betaalt, kan de energieleverancier je contract opzeggen.

Vind je geen nieuwe leverancier, dan kom je automatisch terecht bij de sociale leverancier (Eandis). Betaal je ook hier de facturen niet tijdig, dan zal de sociale leverancier een budgetmeter plaatsen die je vooraf moet opladen.

In De Kouter staat een oplaadterminal om de budgetmeter op te laden. Er kan met een bankkaart betaald worden. Een budgetmeter is een elektriciteits- of aardgasmeter waarbij je op voorhand betaalt voor de elektriciteit of het aardgas dat je verbruikt.

Met een budgetmeter kun je je budget beter beheren en het verbruik goed opvolgen. Wanneer de budgetmeter voor elektriciteit leeg is, schakelt hij automatisch over op de minimumlevering van 10 ampère. Als de netbeheerder ook deze minimumlevering wil stopzetten, moet hij daarvoor toestemming krijgen van de Lokale Adviescommissie (LAC) van je gemeente. Verder kan via het Sociaal Huis een energiescan aangevraagd worden.

Om afsluiting van energie en water bij mensen thuis te vermijden wordt een LAC georganiseerd door het OCMW, met als doel te onderhandelen met de distributienetbeheerder (Fluvius) of de watermaatschappij. De klant zelf mag zich komen verdedigen op de LAC vergadering.

In de OCMW's van alle Vlaamse gemeenten bestaat er een Lokale Adviescommissie (LAC), bestaande uit een vertegenwoordiging van de distributienetbeheerder (Fluvius) of de watermaatschappij en twee vertegenwoordigers van het OCMW.

Voor wie

Niet correcte betalers bij de distributienetbeheerder (Fluvius) of de watermaatschappij, woonachtig in Herent.

Hoe gaan we te werk?

De netbeheerder bezorgt het OCMW een lijst met de klanten waarvoor een beslissing van de Lokale Adviescommissie (LAC) gevraagd wordt aan de hand van een verantwoordingsnota per klant.

De klant krijgt een brief van het OCMW om samen naar een oplossing te zoeken voor de achterstallige facturen. Ook de gegevens van de LAC vergadering worden meegedeeld.

De klant mag zich komen verdedigen op de LAC vergadering.

Enkel als de Lokale Adviescommissie haar akkoord geeft, kan de netbeheerder (Fluvius) of de watermaatschappij overgaan tot afsluiting of stopzetting van de minimale levering van gas, elektriciteit en/of water. Deze afsluiting betekent bijkomende kosten voor de klant.

Afsluiting zonder akkoord van de LAC kan enkel in welbepaalde gevallen (veiligheid, fraude, leegstand of onwil van de afnemer om de schulden te betalen).

Indien je elektriciteit, gas of water door de netbeheerder (Fluvius) of watermaatschappij, na beslissing van de LAC vergadering, werd afgesloten kun je in bepaalde situaties en onder bepaalde voorwaarden een heropening vragen.

Kostprijs

De bemiddeling door de LAC en eventuele begeleiding door het OCMW is gratis voor de verbruiker.

Kosten voor afsluiting of heraansluiting zijn altijd voor de klant.

Reglement

Decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water.
Besluit van de Vlaamse regering van 16 september 1997 betreffende de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water.
Energiedecreet 8 mei 2009 (Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid).

Wat meebrengen?

  • je identiteitskaart
  • achterstallige facturen energie
  • uitnodigingsbrief van LAC
  • berichtgeving van afsluiting