Lokaal Opvang Initiatief (LOI)

Er zijn in Herent 21 plaatsen voor asielzoekers die door Fedasil toegewezen worden aan het Sociaal Huis.

Het Sociaal Huis van Herent heeft voor die opvang een overeenkomst met Fedasil.

Tijdens hun verblijf krijgen zij materiële opvang. Het LOI voorziet ook in psychosociale, procedurele en medische begeleiding en organiseert groepsactiviteiten.

Binnen het huidige opvangmodel worden vanuit de centra voornamelijk mensen doorgestuurd die al erkend zijn of al subsidiaire bescherming kregen, of die een hoge kans hebben om erkend te worden om subsidiaire bescherming te krijgen. Daarnaast worden ook kwetsbare personen in hun asielprocedure doorgestuurd naar het lokaal opvanginitiatief.

Voor wie

Asielzoekers met een toewijzing aan Herent.

Voorwaarden

Enkel asielzoekers die door de federale overheid worden geplaatst, kunnen in het lokaal opvanginitiatief verblijven.

Hoe gaan we te werk?

  • Als asielzoeker kun je zelf geen aanvraag indienen voor een LOI. De plaatsingen worden door de federale overheid bepaald.
  • Als de procedure afgelopen is, dan moet je de woning van het LOI verlaten, ongeacht of je in België mag blijven dan wel het land moet verlaten.

Wat meebrengen?

  • Toewijzingsbewijs van Fedasil.
  • Alle documenten die betrekking hebben op de procedure.
  • Sociaal verslag van het centrum.

Vrijwilligerswerking

Het LOI werkt samen met vrijwilligers die Nederlandse les geven, mensen vergezellen naar afspraken, buddy zijn of helpen met zoeken naar huisvesting. Indien je geïnteresseerd bent in het werken met asielzoekers als vrijwilliger, dan kun je contact opnemen met een maatschappelijk werker.

Donaties

Mensen die spullen willen doneren om mensen te helpen zich te installeren (meubels, huisgerief, kleding) verwijzen we graag door naar Spit Leuven, geefwinkel Herent en d'Akkozje, met wie we nauw samenwerken.