Opzoeken, samenstellen en afleveren van omstandige administratieve inlichtingen, retributie

Opzoeken, samenstellen en afleveren van omstandige administratieve inlichtingen wordt aangerekend.

Voor wie

Deze retributie is verschuldigd door de persoon die de inlichtingen aanvraagt en moet betaald worden:

  • bij het afleveren van de gevraagde informatie op het gemeentehuis
  • de gevraagde informatie wordt verzonden na de betaling van de retributie.

Kostprijs

100 euro per dossier zonder controle op de volledigheid en de toestand ter plaatse.

Indien controle op volledigheid en vaststelling van de toestand ter plaatse wordt gevraagd, gebeurd dit in opdracht van de gemeente door de I.G.D.R.O. aan de voorwaarden bepaald in het contract met Interleuven.

Uitzonderingen

Zijn vrijgesteld van de retributie:

  • de gerechtelijke overheden, de openbare besturen en de daarmee gelijkgestelde instellingen, alsook de instellingen van openbaar nut
  • behoeftige personen die om inlichtingen verzoeken. De behoeftigheid wordt vastgesteld door elk overtuigend bewijsstuk.

Meer info

Het reglement is goedgekeurd op de gemeenteraad van 12 november 2013 en op de website gepubliceerd op 7 januari 2014.