Werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein, retributie

Aan de eigenaar van elke nutsvoorziening wordt een retributie aangerekend op de gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijke openbare domein naar aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijke openbare domein, in uitvoering en met toepassing van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen. 

Meer info

Het reglement is goedgekeurd op de gemeenteraad van 7 november 2016.
Het is gepubliceerd op de website op 29 december 2016.