Psychosociale hulp en ondersteuning

Personen met een vraag naar psychologische hulpverlening, opvoedkundige ondersteuning of psychosociale ondersteuning kunnen gebruik maken van onze dienstverlening. Elke vraag en elk probleem is bespreekbaar. De hulpvrager wordt ontvangen op een rustige, deskundige en anonieme manier. Indien noodzakelijk, werken verschillende diensten uit de welzijnssector samen.

Voor wie

Alle Herentenaren

Hoe gaan we te werk?

Na één of een aantal gesprekken wordt samen besproken in welke mate er professionele hulp moet worden gezocht en wordt eventueel een eerste afspraak geregeld. Er wordt tevens de mogelijkheid geboden dat de eigen maatschappelijk help(st)er het eerste gesprek meegaat om zo de stap naar professionele hulp te vergemakkelijken.

Kostprijs

Gratis dienstverlening

Wat meebrengen?

Enkel je identiteitskaart (louter voor de eigen administratie).