Doorgangswoning, transitwoning of noodwoning

Bevindt u zich in een noodsituatie, dan kan u eventueel bij het Sociaal Huis voor een korte periode in een doorgangswoning terecht. 

U kunt terecht in een doorgangswoning als u geen woning meer hebt:

  • omdat uw woning onbewoonbaar of ongeschikt verklaard is;
  • vanwege een gerechtelijk bevel tot uitdrijving;
  • vanwege familiale conflicten;
  • vanwege een ramp zoals een brand of overstroming;
  • omdat u dakloos bent;
  • ...

Het verblijf in de doorgangswoning is een tijdelijke oplossing, tijdens uw verblijf in een doorgangswoning wordt een duurzame oplossing voor u gezocht.

Voor wie

Voor Herentenaren, gezinnen en/of alleenstaanden, die plots dakloos worden en/of zich in een noodsituatie bevinden.

Hoe gaan we te werk?

U kunt een afspraak maken met de maatschappelijk werker of langskomen tijdens de permanentie-uren. De maatschappelijk werker zal dan nagaan op welke manier u dakloos bent geworden en welke bijkomende problemen zich eventueel stellen. Samen gaan we op zoek naar opvangmogelijkheden. Als alle mogelijkheden zijn uitgeput en er wordt geen opvang gevonden, dan kan de persoon of het gezin in kwestie terecht in een studio of kamer van het OCMW. Dat verblijf heeft steeds een tijdelijk karakter.

De maatschappelijk werker zal u tijdens uw verblijf begeleiden bij het zoeken naar een eigen (sociale) huurwoning en het afhandelen van de bijkomende formaliteiten. Tevens wordt nagegaan in welke mate u beschikt over vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig de huurmarkt te betreden. De maatschappelijk werker en de juridische dienst zullen u tevens wijzen op uw rechten en plichten.

Kostprijs

Voor een verblijf in een doorgangswoning betaalt u een verblijfsvergoeding. Die wordt berekend op basis van uw inkomen. De verblijfsvergoeding stijgt naarmate u langer in de doorgangswoning verblijft.

Maandelijks betaalt u een bedrag zijnde een opbouwhuurwaarborg. Dit is een spaarpotje dat u zelf aanlegt en dat kan dienen als huurwaarborg wanneer u de privé- of de sociale huurmarkt betreedt.

Een waarborg die wordt gestort op een geblokkeerde rekening op naam van de huurder
Deze waarborg mag niet meer bedragen dan twee maanden huur. Het bedrag moet verplicht bij een financiële instelling worden geplaatst op een geblokkeerde rekening op naam van de huurder.

Een bankwaarborg die de huurder in schijven afbetaalt
De waarborg mag niet meer dan drie maanden huur bedragen. De huurder verbindt er zich toe om in maximaal drie jaar deze waarborg samen te stellen door maandelijkse afbetalingen.

Wat meebrengen?

Identiteitskaart