Budgetbegeleiding

Wie geen zicht meer heeft op zijn inkomsten en uitgaven, betalingsmoeilijkheden heeft en advies wil om weer orde op zaken te brengen kan een beroep doen op budgetbegeleiding. Je beheert zelf je inkomsten en uitgaven, maar je kunt rekenen op hulp en/of suggesties van de maatschappelijk werk(st)er.

Voor wie

Budgetbegeleiding kan voor inwoners van Herent met financiële problemen, ten gevolge van schulden of voor mensen die wat meer vat willen krijgen op het beheren van hun budget.

Hoe gaan we te werk?

Minstens een maal per maand kom je samen met de maatschappelijk werk(st)er om de uitgaven te bespreken en na te gaan of alle nodige betalingen zijn uitgevoerd. Tijdens de begeleiding worden er tips meegegeven op welke manier je kunt besparen en hoe je het uitgavenpatroon kunt verbeteren. Indien gewenst gaat er aandacht naar de mogelijke oorzaken van het wanbeheer en gewenste doelstellingen.

De maatschappelijk werk(st)er zal samen met je een inventaris maken van al je inkomsten en uitgaven. Daarin kunnen ook achterstallen of schulden vervat zitten.

Indien het inkomen onvoldoende is om bepaalde schulden of grotere facturen in een keer te betalen, wordt er onderhandeld met de schuldeiser voor uitstel of haalbare maandelijkse afbetalingen.

Kostprijs

Gratis dienstverlening

Wat meebrengen?

Identiteitsdocumenten, facturen en contracten...

Meer info

Vrijwillig en op ieder moment opzegbaar door beide partijen. Minstens één maal per maand langskomen om het budget te bespreken.

Je mag je aanmelden bij een maatschappelijk werker van de sociale dienst van het OCMW van Herent. Indien het voornamelijk gaat over schuldenlast dan zal je nadien doorverwezen worden naar de dienst schuldhulpverlening.