Budgetbegeleiding

Wie geen zicht meer heeft op zijn inkomsten en uitgaven, betalingsmoeilijkheden heeft en advies wil om weer orde op zaken te brengen kan een beroep doen op budgetbegeleiding. U beheert zelf uw inkomsten en uitgaven, maar u kunt rekenen op hulp en/of suggesties van de maatschappelijk werk(st)er.

Voor wie

Budgetbegeleiding kan voor inwoners van Herent met financiële problemen, ten gevolge van schulden of voor mensen die wat meer vat willen krijgen op het beheren van hun budget.

Hoe gaan we te werk?

Minstens een maal per maand komt u samen met de maatschappelijk werk(st)er om de uitgaven te bespreken en na te gaan of alle nodige betalingen zijn uitgevoerd. Tijdens de begeleiding worden er tips meegegeven op welke manier u kunt besparen en hoe u het uitgavenpatroon kunt verbeteren. Indien gewenst gaat er aandacht naar de mogelijke oorzaken van het wanbeheer en gewenste doelstellingen.

De maatschappelijk werk(st)er zal samen met u een inventaris maken van al uw inkomsten en uitgaven. Daarin kunnen ook achterstallen of schulden vervat zitten.

Indien het inkomen onvoldoende is om bepaalde schulden of grotere facturen in een keer te betalen, wordt er onderhandeld met de schuldeiser voor uitstel of haalbare maandelijkse afbetalingen.

Kostprijs

Gratis dienstverlening

Wat meebrengen?

Identiteitsdocumenten, facturen en contracten...

Meer info

Vrijwillig en op ieder moment opzegbaar door beide partijen. Minstens één maal per maand langskomen om het budget te bespreken.

U mag zich aanmelden bij een maatschappelijk werker van de sociale dienst van het OCMW van Herent. Indien het voornamelijk gaat over schuldenlast dan zult u nadien doorverwezen worden naar de dienst schuldhulpverlening.

Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 19 april. De mailberichten worden onregelmatig gelezen, maar wel behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.