Dringende steun in noodsituaties

Bevindt u zich in een noodsituatie door een zware tegenslag zoals een ongeval, een uithuiszetting, een woningbrand... dan kunt u dringende steun krijgen. U kunt alleen dringende steun krijgen voor zaken die een onmiddellijke behandeling vragen, bijvoorbeeld wanneer u geen geld meer hebt om eten te kopen. Dringende steun is beperkt in tijd en kan bestaan uit financiële steun en/of materiële steun (bijvoorbeeld voedselpakket).

Voorwaarden

  • U hebt de steun hoogdringend nodig
  • Uw financiële middelen zijn uitgeput.

Hoe gaan we te werk?

  • U vraagt de dringende steun aan bij het Sociaal Huis (OCMW)
  • Het Sociaal Huis onderzoekt uw sociale en financiële situatie om te bepalen of u dringende steun kunt krijgen.

Wat meebrengen?

  • Identiteitsdocumenten
  • Bewijs van een éénmalig of dringend tekort vb. rekeninguittreksels, factuur...
Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 19 april. De mailberichten worden onregelmatig gelezen, maar wel behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.