Dringende steun in noodsituaties

Bevindt u zich in een noodsituatie door een zware tegenslag zoals een ongeval, een uithuiszetting, een woningbrand... dan kunt u dringende steun krijgen. U kunt alleen dringende steun krijgen voor zaken die een onmiddellijke behandeling vragen, bijvoorbeeld wanneer u geen geld meer hebt om eten te kopen. Dringende steun is beperkt in tijd en kan bestaan uit financiële steun en/of materiële steun (bijvoorbeeld voedselpakket).

Voorwaarden

  • U hebt de steun hoogdringend nodig
  • Uw financiële middelen zijn uitgeput.

Hoe gaan we te werk?

  • U vraagt de dringende steun aan bij het Sociaal Huis (OCMW)
  • Het Sociaal Huis onderzoekt uw sociale en financiële situatie om te bepalen of u dringende steun kunt krijgen.

Wat meebrengen?

  • Identiteitsdocumenten
  • Bewijs van een éénmalig of dringend tekort vb. rekeninguittreksels, factuur...