Dringende steun in noodsituaties

Bevind je je in een noodsituatie door een zware tegenslag zoals een ongeval, een uithuiszetting, een woningbrand... dan kun je dringende steun krijgen. Je kunt alleen dringende steun krijgen voor zaken die een onmiddellijke behandeling vragen, bijvoorbeeld wanneer je geen geld meer hebt om eten te kopen. Dringende steun is beperkt in tijd en kan bestaan uit financiële steun en/of materiële steun (bijvoorbeeld voedselpakket).

Voorwaarden

  • Je hebt de steun hoogdringend nodig
  • Je financiële middelen zijn uitgeput.

Hoe gaan we te werk?

  • Je vraagt de dringende steun aan bij de sociale dienst.
  • De sociale dienst onderzoekt je sociale en financiële situatie om te bepalen of je dringende steun kunt krijgen.

Wat meebrengen?

  • Identiteitsdocumenten
  • Bewijs van een éénmalig of dringend tekort vb. rekeninguittreksels, factuur...