Installatiepremie voor dak- en thuislozen

De installatiepremie is een financiële hulp, toegekend door een OCMW, waarmee een woning betrokken en ingericht kan worden. Het geld kan worden gebruikt om meubels, zoals een bed, tafel, koelkast enz. te kopen. Maar ook om aansluitingen (bv. gas en elektriciteit) te betalen.

Voor wie

Voor mensen die dakloos zijn of in een camping verblijven, wanneer ze een woning die aan bepaalde voorwaarden voldoet betrekken.

Hoe gaan we te werk?

Het OCMW gaat via een sociaal onderzoek na of je voldoet aan de 5 voorwaarden om recht te hebben op een installatiepremie:

 1. een laag inkomen hebben:
 2. nog nooit een installatiepremie ontvangen hebben;
 3. dakloos of bewoner op een kampeerterrein geweest zijn, vóór de nieuwe woning gevonden werd;
 4. deze moet als hoofdverblijfplaats dienen;
 5. een woning gevonden hebben;
  • leefloon
  • leefgeld equivalent aan het leefloon
  • werkloosheids- of invaliditeitsuitkering of ander inkomen ten laste van de sociale zekerheid
  • inkomensgarantie voor ouderen of gewaarborgd inkomen voor bejaarden
  • een inkomen lager dan het maandelijks leefloon, verhoogd met 10%.

Wat meebrengen?

Huurcontract, identiteitsbewijs