Voedselpakketten

Bij het Belgisch Interventie en Restitutie Bureau (BIRB) kan het Sociaal Huis voedselpakketten afhalen. Deze bestaan uit melk, bloem, rijst, suiker... De samenstelling van de voedselpakketten is elk jaar verschillend afhankelijk van de voedseloverschotten. De voedselpakketten worden één keer per jaar verdeeld, meestal in het najaar en in verschillende rondes, afhankelijk van het aantal mensen die ingaan op het aanbod van voedselpakketten.

Voor wie

Cliënten van het Sociaal Huis die zich in een financieel moeilijke situatie bevinden.

Hoe gaan we te werk?

Een paar weken voordat de voedselpakketten bedeeld worden, krijgen de personen die in aanmerking komen een brief vanuit het Sociaal Huis waarin vermeld staat waarop men aanspraak maakt, wanneer en waar de bedeling doorgaat. Men dient zich op het aangegeven tijdstip en plaats aan te melden met de brief die men ontvangen heeft om een voedselpakket in ontvangst te nemen. Personen die op de vastgestelde datum niet kunnen langskomen om hun voedselpakket op te halen kunnen met hun maatschappelijk werker contact nemen om afspraken te maken rond het ophalen van hun voedselpakket op een ander moment.

Wie niet voor een voedselpakket in aanmerking komt en meent hier toch aanspraak op te maken, kan contact nemen met het Sociaal Huis.

Kostprijs

Het voedselpakket is gratis.

Wat meebrengen?

Er bestaan geen documenten om een aanvraag voor deze voedselpakketten in te dienen. Het Sociaal Huis bepaalt zelf wie voor deze voedselpakketten in aanmerking komt. Bij het afhalen van de voedselpakketten dient wel de brief voorgelegd te worden waarin vermeld staat waarop men recht heeft.

Meer info

'Oproep 1' van de parochie Veltem-Beisem verdeelt eveneens voedselpakketten. Het Sociaal Huis werkt met dit initiatief samen.

Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 19 april. De mailberichten worden onregelmatig gelezen, maar wel behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.