Dringende medische hulp voor mensen zonder wettig verblijf

Als vreemdeling zonder wettig verblijfsstatuut, hebt u recht op dringende medische hulp indien u dringende medische zorgen nodig heeft. Het OCMW betaalt in dit geval uw kosten voor dringende medische hulp.

Voorwaarden

  • U hebt geen wettig verblijfsstatuut in België, u verblijft zonder papieren in België.
  • Uit een sociaal onderzoek blijkt dat u dringend medische zorgen nodig hebt.
  • U verblijft op het grondgebied van het OCMW.
  • U hebt geen eigen financiële middelen om de medische zorgen te betalen.

Hoe gaan we te werk?

  • U komt langs bij de sociale dienst tijdens de permanentie-uren.
  • De maatschappelijk werker doet een sociaal onderzoek naar uw verblijfstatuut en financiële situatie.
  • Uw dossier wordt besproken op het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, waar een beslissing wordt genomen over de ten laste name van uw dringende medische kosten.
  • Na die beslissing kunt u dringende medische hulp krijgen, waarbij u steeds een attest van Dringende Medische Hulp moet laten invullen.

 

  • Als u ernstig ziek of gewond bent en heel dringend hulp nodig hebt, gaat u onmiddellijk naar een dokter of een ziekenhuis. Het OCMW bevoegd voor het grondgebied waar het ziekenhuis zich bevindt, moet dan gewaarschuwd worden en de behandelende arts moet een attest Dringende Medische Hulp opmaken. Daarna zal het OCMW eventueel nog een onderzoek doen naar de behoeftigheid.
Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 19 april. De mailberichten worden onregelmatig gelezen, maar wel behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.