Dringende medische hulp voor mensen zonder wettig verblijf

Als vreemdeling zonder wettig verblijfsstatuut, heb je recht op dringende medische hulp indien je dringende medische zorgen nodig hebt. De sociale dienst betaalt in dit geval je kosten voor dringende medische hulp.

Voorwaarden

  • Je hebt geen wettig verblijfsstatuut in België, je verblijft zonder papieren in België.
  • Uit een sociaal onderzoek blijkt dat je dringend medische zorgen nodig hebt.
  • Je verblijft op het grondgebied van de sociale dienst.
  • Je hebt geen eigen financiële middelen om de medische zorgen te betalen.

Hoe gaan we te werk?

  • Je maakt een afspraak bij de sociale dienst.

  • De maatschappelijk werker doet een sociaal onderzoek naar je verblijfsstatuut en financiële situatie.

  • Uw dossier wordt besproken op het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, waar een beslissing wordt genomen over de ten laste name van je dringende medische kosten.

  • Na die beslissing kun je dringende medische hulp krijgen, waarbij je steeds een attest van Dringende Medische Hulp moet laten invullen.
  • Als je ernstig ziek of gewond bent en heel dringend hulp nodig hebt, ga je onmiddellijk naar een dokter of een ziekenhuis. De sociale dienst bevoegd voor het grondgebied waar het ziekenhuis zich bevindt, moet dan gewaarschuwd worden en de behandelende arts moet een attest Dringende Medische Hulp opmaken. Daarna zal de sociale dienst eventueel nog een onderzoek doen naar de behoeftigheid.