Budgetbeheer

Indien je moeilijkheden ondervindt bij het beheren van je budget kun je een beroep doen op 'budgetbeheer' van de sociale dienst.

Bij budgetbeheer:

 • wordt een budgetbeheerrekening geopend op naam van de persoon waarmee de maatschappelijk assistent in samenspraak betalingen zal verrichten. Alle inkomsten worden op deze rekening gestort;
 • ontvangt de persoon een overeengekomen bedrag aan leefgeld voor zijn dagelijkse uitgaven;
 • wordt er onderhandeld met eventuele schuldeisers om tot een afbetalingsplan te komen;
 • wordt er getracht om een reserve aan te leggen voor onvoorziene uitgaven.

Deze vorm van begeleiding kan voor een adempauze zorgen. Budgetbeheer kan worden aangevraagd om vaste kosten en/of gemaakte schulden verder op te volgen en de administratieve last van betrokkenen tijdelijk te verlichten.

Voor wie

Voor iedere Herentse burger met betalingsmoeilijkheden die (tijdelijk) niet in staat is om zijn budget zelf te beheren.

Voorwaarden

 • identiteitsdocumenten, facturen en eventuele contracten meebrengen;
 • afspraak maken met de dienst schuldhulpverlening;
 • minstens één maal per maand langskomen om het budget te bespreken;
 • volmacht verlenen aan de maatschappelijk werk(st)er die betalingen met je rekening doet;
 • alle inkomsten op de budgetbeheerrekening laten toekomen.

Hoe gaan we te werk?

Budgetbeheer kun je vergelijken met budgetbegeleiding maar het gaat nog een stap verder. Hier wordt het inkomen door de maatschappelijk werk(st)er beheerd.

Die maakt een overzicht van alle inkomsten en uitgaven, waarin eventueel schulden vervat zitten. Er wordt een budgetbeheerrekening geopend op je naam, waarmee de maatschappelijk werk(st)er betalingen zal uitvoeren. Alle inkomsten worden op die rekening gestort. Daarmee zal de maatschappelijk werk(st)er de vaste kosten vergoeden en de eventuele schulden in de mate van het mogelijke afbetalen.
Aan de budgetbeheerrekening wordt een afnamerekening gekoppeld, waar de maatschappelijk werk(st)er het leefgeld zal storten. Het leefgeld kan wekelijks, tweewekelijks of maandelijks betaald worden, afhankelijk van het dossier. Dat leefgeld dient voor de aankoop van eten en drinken enz.

Als je in budgetbeheer komt wordt er onderhandeld met de verschillende schuldeisers om tot een haalbaar afbetalingsplan en/of uitstel te komen. De maandelijkse afbetalingen aan de schuldeisers kunnen over verschillende jaren lopen, afhankelijk van je schuldenlast. Zo komt de maatschappelijk werk(st)er tot een haalbaar afbetalingsplan naar de schuldeisers en kunnen de vaste kosten vergoed en het leefgeld betaald worden.

Ook wordt er geprobeerd om een reserve aan te leggen. Dat alles gebeurt in nauw onderling overleg met de maatschappelijk werk(st)er, met als doel op termijn het budget terug zelfstandig op te nemen. Let wel: ook nadat de schulden zijn weggewerkt kan het budgetbeheer behouden blijven indien dat noodzakelijk blijkt en/of indien je er niet in slaagt om het budget zelf te beheren.

 Bijkomende informatie

 • Vrijwillig en op ieder moment opzegbaar door beide partijen.
 • Het betreft het volledige inkomen van je persoon of gezin.
 • Budgetbeheer kan door iedere inwoner aangevraagd worden, doch indien de schuldenlast in verhouding met de inkomsten te hoog is, raden wij eerder een collectieve schuldenregeling aan. Die kan eventueel in combinatie met budgetbeheer lopen.
 • De verantwoordelijkheid blijft om tijdig facturen in te leveren en de nodige informatie door te geven.

Kostprijs

 • Gratis dienstverlening.
 • De kosten verbonden aan het houden van een rekening budgetbeheer zijn wel te betalen.

Wat meebrengen?

Identiteitsdocumenten, facturen, contracten...

Meer info

Je kan je via het centrale onthaal aanmelden bij een maatschappelijk werk(st)er van de sociale dienst en/of nadien doorverwezen worden naar een maatschappelijk werk(st)er van de dienst schuldhulpverlening indien het probleem in hoofdzaak met schulden te maken heeft.